[2021-01-28]

Regionerna kämpar med att hantera hot och våld, men Vårdsverige saknar beprövade lösningar och ett gemensamt synsätt. En nybildad arbetsgrupp med säkerhetsexperter från fem regioner ska i en seminarieserie online nu formulera grundläggande kunskapskrav och utveckla standardiserade processer för hur vården ska kunna hantera frågorna. Ämnesområdet är komplicerat och ofta diffust, inte minst i frågor som handlar om hot.

-När det gäller brand vet vi hur man släcker, men på det här området är det inte lika självklart hur problemen ska lösas, säger Niklas Samuelsson, Region Blekinge.

Regionerna som är representerade i arbetsgruppen är Skåne, Blekinge, Örebro, Sörmland och Norrbotten. Säker Vårdmiljö faciliterar i det digitala konferensrummet.