OM OSS

OM OSS

VAD ÄR SÄKER VÅRDMILJÖ?

Vår ambition är att höja säkerhetsnivån och skapa säkra arbetsplatser inom vården. Att lyckas med det organisatoriska säkerhetsarbetet i regionerna idag är en stor utmaning. På många håll gör stora organisationer, hög personalomsättning och begränsade resurser i säkerhetsorganisationen att man inte lever upp till kraven.

Målet är att höja den organisatoriska säkerheten och stärka medarbetarnas kunskap och förmåga att förebygga risker samt värdera och agera om en fara uppstår – oavsett vilken roll medarbetaren har. Vi samlar kunskap och erfarenheter från svenska regioner och utvecklar tjänster som skapar handlingskraft och trygghet.

Vårt kommersiella erbjudande är Säkerhet som tjänst som utvecklats i nära samarbete med vården för att möta verksamhetens utmaningar. Tjänsten syftar till att tillhandahålla systemstöd, utbildningskomponenter och konsulttjänster som tillsammans säkerställer att medarbetarna får nödvändig utbildning och övning inom respektive säkerhetsområde. Målet är att verksamheten ska leva upp till Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Vi utvecklar också säkerhetsområdet genom att driva och skapa debatt kring viktiga frågor för att skapa förändring. Vi skapar arbetsgrupper för att utveckla gemensamma krav och riktlinjer för att lösa gemensamma problem. Och vi driver kunskapsnätverk för att skapa förutsättningar för aktivt lärande och utbyte av erfarenheter i branschen. Slutresultaten blir fritt tillgängliga för alla intresserade genom Creative-commons licenser.

Tillsammans med regionerna har vi ett gemensamt mål att skapa ett säkrare Vårdsverige. Inom den ramen är vi som leverantörer beredda att ta drivande roll för att hitta innovativa lösningar som ligger i linje med regionernas eget digitaliseringsarbete.

VAD ÄR SÄKER VÅRDMILJÖ?

Vår ambition är att höja säkerhetsnivån och skapa säkra arbetsplatser inom vården. Att lyckas med det organisatoriska säkerhetsarbetet i regionerna idag är en stor utmaning. På många håll gör stora organisationer, hög personalomsättning och begränsade resurser i säkerhetsorganisationen att man inte lever upp till kraven.

Målet är att höja den organisatoriska säkerheten och stärka medarbetarnas kunskap och förmåga att förebygga risker samt värdera och agera om en fara uppstår – oavsett vilken roll medarbetaren har. Vi samlar kunskap och erfarenheter från svenska regioner och utvecklar tjänster som skapar handlingskraft och trygghet.

Vårt kommersiella erbjudande är Säkerhet som tjänst som utvecklats i nära samarbete med vården för att möta verksamhetens utmaningar. Tjänsten syftar till att tillhandahålla systemstöd, utbildningskomponenter och konsulttjänster som tillsammans säkerställer att medarbetarna får nödvändig utbildning och övning inom respektive säkerhetsområde. Målet är att verksamheten ska leva upp till Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Vi utvecklar också säkerhetsområdet genom att driva och skapa debatt kring viktiga frågor för att skapa förändring. Vi skapar arbetsgrupper för att utveckla gemensamma krav och riktlinjer för att lösa gemensamma problem. Och vi driver kunskapsnätverk för att skapa förutsättningar för aktivt lärande och utbyte av erfarenheter i branschen. Slutresultaten blir fritt tillgängliga för alla intresserade genom Creative-commons licenser.

Tillsammans med regionerna har vi ett gemensamt mål att skapa ett säkrare Vårdsverige. Inom den ramen är vi som leverantörer beredda att ta drivande roll för att hitta innovativa lösningar som ligger i linje med regionernas eget digitaliseringsarbete.

SKAPA PRAXIS

Lagstiftningen lämnar utrymme för tolkningar. Mellan olika regioner spretar det därför en hel del kring vad som görs och vilka kompetenskrav som ställs.

Tillsammans med regionernas egna säkerhetsexperter är ambitionen därför att utforma ett gemensamt synsätt och förhållningssätt. Resultatet skapar praxis/best practice för hur olika typer av säkerhetsfrågor ska hanteras.

SKAPA PRAXIS

Lagstiftningen lämnar utrymme för tolkningar. Mellan olika regioner spretar det därför en hel del kring vad som görs och vilka kompetenskrav som ställs.

Tillsammans med regionernas egna säkerhetsexperter är ambitionen därför att utforma ett gemensamt synsätt och förhållningssätt. Resultatet skapar praxis/best practice för hur olika typer av säkerhetsfrågor ska hanteras.

VILKA ÄR VI?

Säker Vårdmiljö är en del av Peritum AB som arbetar med förändringsledning med spetskompetens inom kommunikation, tekniska lösningar och förändringskoncept.

Patrik Hammar är produktägare för Säker Vårdmiljö och kontakt för våra tjänster, arbetsgrupper och våra kunskapsnätverk.

Patrik Hammar 
Produktägare

+46 (0)10-333 38 21
patrik.hammar@peritum.se

VILKA ÄR VI?

Säker Vårdmiljö är en del av Peritum AB som arbetar med förändringsledning med spetskompetens inom kommunikation, tekniska lösningar och förändringskoncept.

Patrik Hammar är produktägare för Säker Vårdmiljö och kontakt för våra tjänster, arbetsgrupper och våra kunskapsnätverk.

Patrik Hammar 
Produktägare

+46 (0)10-333 38 21
patrik.hammar@peritum.se