UTVECKLING AV SÄKERHETSOMRÅDE
BRAND

När vi började arbeta inom säkerhetsområdet brand fanns ingen gemensam grund för vad en vårdanställd inom regionen behöver kunna. Det fanns ett lagkrav som pekade på att det krävs tillräcklig kunskap för att uppfylla Arbetsmiljölagen. Och det fanns ett stort behov av att samla vården där stora, komplexa organisationer hade stora brister inom brandsäkerheten.

Vår ambition var att lyfta och höja brandsäkerheten inom svenska regioner. Vi bildade en arbetsgrupp, där fem regioner var representerade, för att ta fram en kravspecifikation – en gemensam kravbild över vad en vårdanställd behöver kunna ur brandsäkerhetssynpunkt.

Och utifrån denna skapades den första versionen av Grundläggande brandskyddskompetens.

Att arbeta för ett säkrare Vårdsverige är ett långsiktigt arbete som ständigt pågår och det gäller att hitta lösningar på gemensamma problem som uppkommer i takt med samhällsförändringar och utveckling. Det senaste exemplet är Grundläggande kompetens Brandfarlig vara.

UTVECKLING AV SÄKERHETSOMRÅDE BRAND

När vi började arbeta inom säkerhetsområdet brand fanns ingen gemensam grund för vad en vårdanställd inom regionen behöver kunna. Det fanns ett lagkrav som pekade på att det krävs tillräcklig kunskap för att uppfylla Arbetsmiljölagen. Och det fanns ett stort behov av att samla vården där stora, komplexa organisationer hade stora brister inom brandsäkerheten.

Vår ambition var att lyfta och höja brandsäkerheten inom svenska regioner. Vi bildade en arbetsgrupp, där fem regioner var representerade, för att ta fram en kravspecifikation – en gemensam kravbild över vad en vårdanställd behöver kunna ur brandsäkerhetssynpunkt.

Och utifrån denna skapades den första versionen av Grundläggande brandskyddskompetens.

Att arbeta för ett säkrare Vårdsverige är ett långsiktigt arbete som ständigt pågår och det gäller att hitta lösningar på gemensamma problem som uppkommer i takt med samhällsförändringar och utveckling. Det senaste exemplet är Grundläggande kompetens Brandfarlig vara.

RESULTAT AV ARBETSGRUPPER

Här kan du ta del av våra kravspecifikationer. Allt material som är märkt med CC BY-NC-ND ikonerna omfattas av licensen Creative Commons 4.0 Internationell.

Det innebär att du fritt får använda och dela allt material, under förutsättning att de delas i sin helhet. Du får inte göra förändringar, inte ändra varumärke eller profil och inte använda i kommersiella syften.

RESULTAT AV ARBETSGRUPPER

Här kan du ta del av våra kravspecifikationer. Allt material som är märkt med CC BY-NC-ND ikonerna omfattas av licensen Creative Commons 4.0 Internationell.

Det innebär att du fritt får använda och dela allt material, under förutsättning att de delas i sin helhet. Du får inte göra förändringar, inte ändra varumärke eller profil och inte använda i kommersiella syften.

LÄRDOMAR FRÅN EN SJUKHUSBRAND

En lamslagen sjukhusbyggnad och en dramatisk utrymning av födande kvinnor och bebisar med andningshjälp. Region Skånes egen analys av branden på kvinnokliniken i Lund i december 2020 beskriver ett händelseförlopp som ingen hade kunnat förutspå.

LÄRDOMAR FRÅN EN SJUKHUSBRAND

En lamslagen sjukhusbyggnad och en dramatisk utrymning av födande kvinnor och bebisar med andningshjälp. Region Skånes egen analys av branden på kvinnokliniken i Lund i december 2020 beskriver ett händelseförlopp som ingen hade kunnat förutspå.

GÅ MED I
KUNSKAPSNÄTVERK
BRAND

GÅ MED I
KUNSKAPSNÄTVERKET
BRAND