UTVECKLING AV

SÄKERHETSOMRÅDET

UTVECKLING AV

SÄKERHETSOMRÅDET

Vårt gemensamma mål är att höja säkerhetsnivån och skapa säkra arbetsplatser inom vården. För att uppnå detta samlar vi sakkunniga och intressenter från regionerna. Tillsammans arbetar vi för att stärka säkerheten genom att driva frågor, skapa debatt och utveckla gemensamma krav och riktlinjer. Allt som utvecklas gemensamt är fritt tillgängligt för alla att nyttja enligt Creative Commons licensen.
Vårt gemensamma mål är att höja säkerhetsnivån och skapa säkra arbetsplatser inom vården. För att uppnå detta samlar vi sakkunniga och intressenter från regionerna. Tillsammans arbetar vi för att stärka säkerheten genom att driva frågor, skapa debatt och utveckla gemensamma krav och riktlinjer. Allt som utvecklas gemensamt är fritt tillgängligt för alla att nyttja enligt Creative Commons licensen.

KUNSKAPSNÄTVERK OCH OPEN SOURCE

Vi utvecklar också säkerhetsområdet genom att driva våra kunskapsnätverk. Här bygger vi och delar kunskap genom våra seminarier. Viktiga frågor drivs tillsammans med nätverkets medlemmar som arbetar med säkerhet.

Vi samlas kring aktuella och viktiga ämnen i arbetsgrupper och går på djupet för att utveckla gemensamma riktlinjer, kravspecifikationer och skapar praxis kring gemensamma problem. Och allt vårt utvecklingsarbete delas fritt med alla genom Creative Commons licencen.

Upplägget bygger på vad man inom IT-världen benämner Open Source eller öppen källkod. Där är programvaran tillgänglig att använda, läsa och dela för den som vill. Vi tror att detta också är vägen fram för säkerhetsfrågorna inom vården.

Allt som utvecklas tillsammans i våra arbetsgrupper är fritt tillgängligt för alla intresserade, oavsett om de kunder eller inte.

KUNSKAPSNÄTVERK OCH OPEN SOURCE

Vi utvecklar också säkerhetsområdet genom att driva våra kunskapsnätverk. Här bygger vi och delar kunskap genom våra seminarier. Viktiga frågor drivs tillsammans med nätverkets medlemmar som arbetar med säkerhet.

Vi samlas kring aktuella och viktiga ämnen i arbetsgrupper och går på djupet för att utveckla gemensamma riktlinjer, kravspecifikationer och skapar praxis kring gemensamma problem. Och allt vårt utvecklingsarbete delas fritt med alla genom Creative Commons licencen.

Upplägget bygger på vad man inom IT-världen benämner Open Source eller öppen källkod. Där är programvaran tillgänglig att använda, läsa och dela för den som vill. Vi tror att detta också är vägen fram för säkerhetsfrågorna inom vården.

Allt som utvecklas tillsammans i våra arbetsgrupper är fritt tillgängligt för alla intresserade, oavsett om de kunder eller inte.

CREATIVE COMMONS LICENS

Creative Commons är en licensmodell som gör det möjligt att fritt dela material och publikationer med vissa begränsningar.

Allt material som är märkt med CC BY-NC-ND ikonerna omfattas av licensen Creative Commons 4.0 Internationell.

Det innebär att du fritt får använda och dela allt material, under förutsättning att de delas i sin helhet. Du får inte göra förändringar, inte ändra varumärke eller profil och inte använda i kommersiella syften.

CREATIVE COMMONS LICENS

Creative Commons är en licensmodell som gör det möjligt att fritt dela material och publikationer med vissa begränsningar.

Allt material som är märkt med CC BY-NC-ND ikonerna omfattas av licensen Creative Commons 4.0 Internationell.

Det innebär att du fritt får använda och dela allt material, under förutsättning att de delas i sin helhet. Du får inte göra förändringar, inte ändra varumärke eller profil och inte använda i kommersiella syften.