KUNSKAPSNÄTVERK BRAND

Kunskapsnätverk Brand vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige med fokus på brandområdet.

Gå med i kunskapsnätverket och bli inbjuden till nätverkets seminarier. Medlemskapet är kostnadsfritt. Som medlem får du också tillgång till kunskapsbanken och tillgång till ett relevant nätverk som syftar till ett aktivt utbyte av erfarenheter och lärande i branschen – med målet att skapa säkrare arbetsplatser.

Vi utvecklar säkerhetsområdet genom att driva våra kunskapsnätverk. Här bygger vi och delar kunskap genom våra seminarier. Viktiga frågor drivs tillsammans med nätverkets medlemmar som arbetar med säkerhet.

Vi samlas kring aktuella och viktiga ämnen i arbetsgrupper och går på djupet för att utveckla gemensamma riktlinjer, kravspecifikationer och skapar praxis kring gemensamma lösningar. Allt som vi utvecklar är fritt att använda genom Creative Commons licensen.

KUNSKAPSNÄTVERK BRAND

Kunskapsnätverk Brand vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige med fokus på brandområdet.

Gå med i kunskapsnätverket och bli inbjuden till nätverkets seminarier. Medlemskapet är kostnadsfritt. Som medlem får du också tillgång till kunskapsbanken och tillgång till ett relevant nätverk som syftar till ett aktivt utbyte av erfarenheter och lärande i branschen – med målet att skapa säkrare arbetsplatser.

Vi utvecklar säkerhetsområdet genom att driva våra kunskapsnätverk. Här bygger vi och delar kunskap genom våra seminarier. Viktiga frågor drivs tillsammans med nätverkets medlemmar som arbetar med säkerhet.

Vi samlas kring aktuella och viktiga ämnen i arbetsgrupper och går på djupet för att utveckla gemensamma riktlinjer, kravspecifikationer och skapar praxis kring gemensamma lösningar. Allt som vi utvecklar är fritt att använda genom Creative Commons licensen.

HÖSTENS SEMINARIEPROGRAM

PROGRAMGRUPPEN ARBETAR MED ATT TA FRAM HÖSTENS PROGRAM

VÅRENS SEMINARIEPROGRAM

3 FEBRUARI
Kontinuitetshantering utifrån ett brandskyddsperspektiv Cecilia Leman och Helena Tari, Region Halland

10 MARS
Den robusta sjukhusbyggnaden ur ett brandperspektiv Malin Tindberg, Brandskyddsstrateg, Regionfastigheter, Region Skåne

14 APRIL
Räddningstjänstens tillsyn – var brister det organisatoriska brandskyddskyddsarbetet? Caroline Eriksson Lantz, Storstockholms brandförsvar

12 MAJ
Ny instruktion för hantering av Litium-Jon batterier i vårdmiljö Robin Karlsson, Brandingenjör, Västra Götalandsregionen

GÅ MED I
KUNSKAPSNÄTVERK
BRAND

GÅ MED I
KUNSKAPSNÄTVERKET
BRAND