Loading...
Start2023-10-12T10:23:32+02:00
Säker Vårdmiljö arbetar för ett säkrare Vårdsverige.
I samarbete med regionerna utvecklar vi tjänster
som skapar handlingskraft och trygghet.

Tillsammans driver vi utvecklingen framåt och gör skillnad.
Säker Vårdmiljö arbetar för ett
säkrare Vårdsverige.

I samarbete med regionerna
utvecklar vi tjänster som skapar handlingskraft och trygghet.

Tillsammans driver vi utvecklingen
framåt och gör skillnad.

Alla kan skriva under på att arbetsplatser inom vården ska vara säkra. Ändå är det svårt att göra verklighet av alla goda intentioner. Den stora stötestenen är att få alla medarbetare att förstå vad frågorna handlar om. Vårdsektorn har en kvarts miljon anställda och stor personalomsättning.

Det är därför en gigantisk utmaning att skapa en arbetsmiljö som helt lever upp till säkerhetskraven som ställs i lagar och förordningar. Samtidigt lämnar lagtexten ett stort utrymme för tolkningar kring vad en vårdanställd måste kunna. Detta är en utmaning som Säker Vårdmiljö hjälper regionerna med.

Alla kan skriva under på att arbetsplatser inom vården ska vara säkra. Ändå är det svårt att göra verklighet av alla goda intentioner. Den stora stötestenen är att få alla medarbetare att förstå vad frågorna handlar om. Vårdsektorn har en kvarts miljon anställda och stor personalomsättning.

Det är därför en gigantisk utmaning att skapa en arbetsmiljö som helt lever upp till säkerhetskraven som ställs i lagar och förordningar. Samtidigt lämnar lagtexten ett stort utrymme för tolkningar kring vad en vårdanställd måste kunna. Detta är en utmaning som Säker Vårdmiljö hjälper regionerna med.

GÅ MED I
KUNSKAPSNÄTVERK
HOT & VÅLD

GÅ MED I
KUNSKAPSNÄTVERKET
HOT & VÅLD

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD

– en intervjuserie i sex delar

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD

– en intervju serie i sex delar

NYHETER

Om oss och vår omvärld

Nyheter

Om oss och vår omvärld
Till toppen