UTVECKLING AV SÄKERHETSOMRÅDE
HOT OCH VÅLD

I takt med att samhällets förändrats har också vardagen för landets vårdanställda blivit mer utsatt än tidigare. Rapporter och nyhetsinslag vittnar om en ökning av hot och våld inom vården och vi vet att mörkertalet är stort. Det finns ett enormt behov att hitta en gemensam modell för att höja den grundläggande kompetensen i verksamheten.

Det var utgångspunkten när processen inleddes med ambitionen att närma oss frågan och och bygga kunskap kring hot och våld-problematiken.

En arbetsgrupp med sakkunniga inom Hot och våld från flera regioner bildades för att enas kring vilken grundläggande kompetens alla medarbetare behöver inom området.

Och den kravspecifikationen ligger till grund för Grundläggande kompetens Hot och våld. Det är den första delen i ett större koncept som ska säkerställa och höja säkerheten och kompetensen inom vården.

UTVECKLING AV SÄKERHETSOMRÅDE HOT OCH VÅLD

I takt med att samhällets förändrats har också vardagen för landets vårdanställda blivit mer utsatt än tidigare. Rapporter och nyhetsinslag vittnar om en ökning av hot och våld inom vården och vi vet att mörkertalet är stort. Det finns ett enormt behov att hitta en gemensam modell för att höja den grundläggande kompetensen i verksamheten.

Det var utgångspunkten när processen inleddes med ambitionen att närma oss frågan och och bygga kunskap kring hot och våld-problematiken.

En arbetsgrupp med sakkunniga inom Hot och våld från flera regioner bildades för att enas kring vilken grundläggande kompetens alla medarbetare behöver inom området.

Och den kravspecifikationen ligger till grund för Grundläggande kompetens Hot och våld. Det är den första delen i ett större koncept som ska säkerställa och höja säkerheten och kompetensen inom vården.

RESULTAT AV ARBETSGRUPPER

Här kan du ta del av våra kravspecifikationer. Allt material som är märkt med CC BY-NC-ND ikonerna omfattas av licensen Creative Commons 4.0 Internationell.

Det innebär att du fritt får använda och dela allt material, under förutsättning att de delas i sin helhet. Du får inte göra förändringar, inte ändra varumärke eller profil och inte använda i kommersiella syften.

RESULTAT AV ARBETSGRUPPER

Här kan du ta del av våra kravspecifikationer. Allt material som är märkt med CC BY-NC-ND ikonerna omfattas av licensen Creative Commons 4.0 Internationell.

Det innebär att du fritt får använda och dela allt material, under förutsättning att de delas i sin helhet. Du får inte göra förändringar, inte ändra varumärke eller profil och inte använda i kommersiella syften.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD
– EN INTERVJUSERIE I SEX DELAR

”Insikter om hot och våld” är en inslagsserie i sex delar med ambitionen är att lyfta fram olika insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt. Varför uppstår hotsituationer? Vilken skillnad kan ett bra bemötande göra? Hur kan lokalens utformning påverka? Vad säger forskningen? Vad är rätt agerande i olika situationer?

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD – EN INTERVJUSERIE I SEX DELAR

”Insikter om hot och våld” är en inslagsserie i sex delar med ambitionen är att lyfta fram olika insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt. Varför uppstår hotsituationer? Vilken skillnad kan ett bra bemötande göra? Hur kan lokalens utformning påverka? Vad säger forskningen? Vad är rätt agerande i olika situationer?

GÅ MED I
KUNSKAPSNÄTVERK
HOT & VÅLD

GÅ MED I
KUNSKAPSNÄTVERKET
HOT & VÅLD