KUNSKAPSNÄTVERK HOT OCH VÅLD

Kunskapsnätverk Hot och våld vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige med fokus på hot och våld.

Gå med i kunskapsnätverket och bli inbjuden till nätverkets seminarier. Medlemskapet är kostnadsfritt. Som medlem får du också tillgång till kunskapsbanken och tillgång till ett relevant nätverk som syftar till ett aktivt utbyte av erfarenheter och lärande i branschen – med målet att skapa säkrare arbetsplatser.

Vi utvecklar säkerhetsområdet genom att driva våra kunskapsnätverk. Här bygger vi och delar kunskap genom våra seminarier. Viktiga frågor drivs tillsammans med nätverkets medlemmar som arbetar med säkerhet.

Vi samlas kring aktuella och viktiga ämnen i arbetsgrupper och går på djupet för att utveckla gemensamma riktlinjer, kravspecifikationer och skapar praxis kring gemensamma lösningar. Allt som vi utvecklar är fritt att använda genom Creative Commons licensen.

KUNSKAPSNÄTVERK HOT OCH VÅLD

Kunskapsnätverk Hot och våld vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige med fokus på hot och våld.

Gå med i kunskapsnätverket och bli inbjuden till nätverkets seminarier. Medlemskapet är kostnadsfritt. Som medlem får du också tillgång till kunskapsbanken och tillgång till ett relevant nätverk som syftar till ett aktivt utbyte av erfarenheter och lärande i branschen – med målet att skapa säkrare arbetsplatser.

Vi utvecklar säkerhetsområdet genom att driva våra kunskapsnätverk. Här bygger vi och delar kunskap genom våra seminarier. Viktiga frågor drivs tillsammans med nätverkets medlemmar som arbetar med säkerhet.

Vi samlas kring aktuella och viktiga ämnen i arbetsgrupper och går på djupet för att utveckla gemensamma riktlinjer, kravspecifikationer och skapar praxis kring gemensamma lösningar. Allt som vi utvecklar är fritt att använda genom Creative Commons licensen.

Höstens SEMINARIEPROGRAm

Programgruppen arbetar med att ta fram höstens prograM

VÅRENS SEMINARIEPROGRAM

24 mars I 09:30
Det nya, hårdare samhällsklimatet Måns Svensson, Professor i Rättssociologi, Högskolan i Halmstad

28 april I 09:30
Samarbete mellan akutsjukvård och polis Marie Jensen, Säkerhetsstrateg, Region Skåne

12 maj I 13:30
Att förebyggande våld och tvång i psykiatrisk heldygnsvård Veikko Pelto-Piri, utredare på Region Örebro län

2 juni I 09:30
Vad måste alla regionanställda kunna gällande hot och våld? Joakim Strandh, säkerhetssamordnare, Region Sörmland

GÅ MED I
KUNSKAPSNÄTVERK
HOT & VÅLD

GÅ MED I
KUNSKAPSNÄTVERKET
HOT & VÅLD