ARBETSPLATS-

GENOMGÅNG

ARBETSPLATS-

GENOMGÅNG

Arbetsplatsgenomgång är en handledning som är till för dig som är ansvarig för arbetsplatsens brandskydd. Den ska tillsammans med Grundläggande brandskyddsutbildning ge medarbetarna en helhetsbild: Ju mer medarbetarna kan om nödlägesrutinerna och brandskyddet i lokalerna, desto bättre kan de agera vid en brand.
Arbetsplatsgenomgång är en handledning som är till för dig som är ansvarig för arbetsplatsens brandskydd. Den ska tillsammans med Grundläggande brandskyddsutbildning ge medarbetarna en helhetsbild: Ju mer medarbetarna kan om nödlägesrutinerna och brandskyddet i lokalerna, desto bättre kan de agera vid en brand.

I den grundläggande brandskyddsutbildningen har medarbetarna fått generell kunskap om hur brandskyddet fungerar. För att få en helhetsbild behöver de också känna till förutsättningarna på den egna arbetsplatsen. Med handledningen som grund kan du genomföra en lokal brandgenomgång.

Handledningen består av åtta delområden. Välj om du vill gå igenom samtliga områden vid en arbetsplatsträff, eller om du vill dela upp de olika områdena på flera träffar.

Innehåll:

1. Förebygga brand
2. Brandskyddsorganisationen
3. Brandlarmsystem
4. Inbyggt brandskydd
5. Släckutrustning
6. Utrymningsrutiner
7. Särskilda risker
8. Agera vid brand

Totalt beräknas genomgången ta ca 60 minuter.

I den grundläggande brandskyddsutbildningen har medarbetarna fått generell kunskap om hur brandskyddet fungerar. För att få en helhetsbild behöver de också känna till förutsättningarna på den egna arbetsplatsen. Med handledningen som grund kan du genomföra en lokal brandgenomgång.

Handledningen består av åtta delområden. Välj om du vill gå igenom samtliga områden vid en arbetsplatsträff, eller om du vill dela upp de olika områdena på flera träffar.

Innehåll:
1. Förebygga brand
2. Brandskyddsorganisationen
3. Brandlarmsystem
4. Inbyggt brandskydd
5. Släckutrustning
6. Utrymningsrutiner
7. Särskilda risker
8. Agera vid brand

Totalt beräknas genomgången ta ca 60 minuter.

ARBETSPLATSGENOMGÅNG

Form: Handledarmaterial
Målgrupp: Medarbetare inom vården
Tidsåtgång: 60 minuter

Övrigt: Det skriftliga handledningsmaterialet kan även beställas separat.

ARBETSPLATSGENOMGÅNG

Form: Handledarmaterial
Målgrupp: Medarbetare inom vården
Tidsåtgång: 60 minuter

Övrigt: Det skriftliga handledningsmaterialet kan även beställas separat.