En brand i vårdmiljö kan väldigt snabbt få stora konsekvenser. Personalens kunskap och agerande är ofta helt avgörande. Lagen om skydd mot olyckor är solklar: byggnadens ägare ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga eller minimera skador vid brand. Det innebär både att arbetsplatsen ska vara rätt utrustad och att personalen har rätt kunskap.

En brand i vårdmiljö kan väldigt snabbt få stora konsekvenser. Personalens kunskap och agerande är ofta helt avgörande. Lagen om skydd mot olyckor är solklar: byggnadens ägare ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga eller minimera skador vid brand. Det innebär både att arbetsplatsen ska vara rätt utrustad och att personalen har rätt kunskap.

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

Vi har tagit fram en grundläggande brandskyddsutbildning för svenska regioner. Kravställningen har tagits fram av arbetsgruppen med ämnesexperter.

Fokus i utbildningen läggs på det förebyggande arbetet och att medarbetaren i största möjliga mån själv ska anmäla och åtgärda brister i brandskyddet. Om det trots allt börjar brinna, är uppmaningen att vara aktiv och själv försöka släcka.

Ett av utbildningens mål är att engagera och motivera kursdeltagarna. Många av de traditionella pekpinnarna har lagts åt sidan. Upplevelsen ska i stället närma sig den som en engagerad brandskyddsexpert skulle kunna ge på arbetsplatsen. Den personen är i utbildningen brandingenjör Malin Tindberg som i sin roll ger pedagogisk vägledning i olika miljöer och situationer.

Att gå igenom den digitala utbildningen tar ca 30 minuter och den följs av ett kunskapstest.

Uppdateringar sker kontinuerligt.

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

Vi har tagit fram en grundläggande brandskyddsutbildning för svenska regioner. Kravställningen har tagits fram av arbetsgruppen med ämnesexperter.

Fokus i utbildningen läggs på det förebyggande arbetet och att medarbetaren i största möjliga mån själv ska anmäla och åtgärda brister i brandskyddet. Om det trots allt börjar brinna, är uppmaningen att vara aktiv och själv försöka släcka.

Ett av utbildningens mål är att engagera och motivera kursdeltagarna. Många av de traditionella pekpinnarna har lagts åt sidan. Upplevelsen ska i stället närma sig den som en engagerad brandskyddsexpert skulle kunna ge på arbetsplatsen. Den personen är i utbildningen brandingenjör Malin Tindberg som i sin roll ger pedagogisk vägledning i olika miljöer och situationer.

Att gå igenom den digitala utbildningen tar ca 30 minuter och den följs av ett kunskapstest.

Uppdateringar sker kontinuerligt.

Trailer webbutbildning: Säker Vårdmiljö – Brand.

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING BRANDFARLIG VARA 1.0

Regionerna använder stora mängder brandfarliga varor. Särskilt under pandemin har knappt någon verksamhet stått utan handsprit, att den ger ifrån sig brandfarliga ångor redan vid rumstemperatur känner få till. Stora personalgrupper som i sin dagliga verksamhet hanterar brandfarliga produkter saknar utbildning för det. Säker Vårdmiljö har tagit fram nya verktyg för att höja kunskapsnivån inom området ”brandfarlig vara”.

Som en del i en större satsning ska en digital utbildning ge regionanställda grundläggande förståelse och kunskap. I helhetslösningen ingår även uppföljning och coachning av chefer. Utbildningen riktar sig alla medarbetare som kommer i kontakt med brandfarliga produkter i sin arbetsvardag – exempelvis personal inom laboratorieverksamhet, inre transport, vården och lokalvårdare.

Utbildningen fokuserar på tre områden:

  • basfakta om produktkategorier och regelverk
  • säker hantering och förebyggande av risker
  • agera vid incidenter och olyckor.

Under pedagogisk vägledning av Marika Håkander, brandingenjör i Region Skåne, genomför deltagaren interaktiva övningar och tar del av exempel från verkligheten. Exempelvis berättar tandteknikern Pär Nyström i Piteå om hur det gick till när hans nyspritade händer började brinna.

Innehållet är kravställt och faktagranskat av brandskyddsexperter från tolv regioner. Utbildningen tar ca 30 minuter och följs av ett kunskapsprov.

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING BRANDFARLIG VARA 1.0

Regionerna använder stora mängder brandfarliga varor. Särskilt under pandemin har knappt någon verksamhet stått utan handsprit, att den ger ifrån sig brandfarliga ångor redan vid rumstemperatur känner få till. Stora personalgrupper som i sin dagliga verksamhet hanterar brandfarliga produkter saknar utbildning för det. Säker Vårdmiljö har tagit fram nya verktyg för att höja kunskapsnivån inom området ”brandfarlig vara”.

Som en del i en större satsning ska en digital utbildning ge regionanställda grundläggande förståelse och kunskap. I helhetslösningen ingår även uppföljning och coachning av chefer. Utbildningen riktar sig alla medarbetare som kommer i kontakt med brandfarliga produkter i sin arbetsvardag – exempelvis personal inom laboratorieverksamhet, inre transport, vården och lokalvårdare.

Utbildningen fokuserar på tre områden:

  • basfakta om produktkategorier och regelverk
  • säker hantering och förebyggande av risker
  • agera vid incidenter och olyckor.

Under pedagogisk vägledning av Marika Håkander, brandingenjör i Region Skåne, genomför deltagaren interaktiva övningar och tar del av exempel från verkligheten. Exempelvis berättar tandteknikern Pär Nyström i Piteå om hur det gick till när hans nyspritade händer började brinna.

Innehållet är kravställt och faktagranskat av brandskyddsexperter från tolv regioner. Utbildningen tar ca 30 minuter och följs av ett kunskapsprov.