[2022-05-05]

Regionerna använder stora mängder brandfarliga varor. Särskilt under pandemin har knappt någon verksamhet stått utan handsprit, att den ger ifrån sig brandfarliga ångor redan vid rumstemperatur känner till. Stora personalgrupper som i sin dagliga verksamhet hanterar brandfarliga produkter saknar utbildning för det. Säker Vårdmiljö har nu tagit fram nya verktyg för att höja kunskapsnivån inom området ”brandfarlig vara” 

 De brandfarliga varorna finns ”överallt”. Vården måste kunna desinficera hud och ytor, laboratorier behöver organiska lösningsmedel och på ett naturbruksgymnasium finns både svetsaggregat, oljor och stora förråd av drivmedel.

– Utbildningen är framtagen på uppmaning av våra kunder och den kommer att fylla ett tomrum i regionernas systematiska brandskyddsarbete, säger Patrik Hammar, produktägare för Säker Vårdmiljö.

Grundläggande utbildning brandfarlig vara är en webbutbildning och den riktar sig i första hand till personalkategorier som behöver hantera brandfarliga produkter i sin arbetsvardag. Exempelvis personal inom laboratorieverksamhet, inre transport, vården och lokalvårdare. Den tar ca 30 minuter och följs av ett kunskapsprov. Innehållet är kravställt och faktagranskat av en expertgrupp med brandskyddsexperter från tolv regioner.

Utbildningen fokuserar på tre områden:

  • basfakta om produktkategorier och regelverk
  • säker hantering och förebyggande av risker
  • agera vid incidenter och olyckor.

Under pedagogisk vägledning av Marika Håkander, brandingenjör i Region Skåne, genomför deltagaren interaktiva övningar och ta del av exempel från verkligheten. Vi får bland annat höra tandteknikern Pär Nyström i Piteå som berättar om hur det gick till när hans nyspritade händer började brinna.

Intresserad av att ta del av utbildningen? Anmäl intresse här.