[2020-05-19]

När medarbetarna lär känna brandskyddet på den egna arbetsplatsen stärks deras handlingskraft i en stressad brandsituation. Det har varit grundtanken när vi tillsammans med Region Halland och Securitas utvecklat en modell för att genomföra arbetsplatsförlagda brandövningar 

Övningen tar två timmar och leds av en professionell instruktör. I smågrupper får deltagarna reflektera kring hur arbetsplatsens brandskydd fungerar och hur det kan förbättras. Vilken typ av brandlarm har man? Var finns släckutrustningen? Hur ser brandcellsindelningen ut? Etcetera. 

Under övningen får deltagarna även praktiskt öva på två olika scenarier:  

  • att hitta och släcka en brand 
  • utrymning.  

Deltagarna får bland annat sätta sig in i hur rollerna ska fördelas i en akut situation och var de hittar den lokala åtgärdsplanen för brand.