[2022-09-06]

Mer än 100 000 regionanställda har under de senaste två åren gått igenom Säker Vårdmiljös grundläggande brandskyddsutbildning. Från och med 6 september gäller en uppdaterad version.  

Detta har vi förbättrat: 

Språkliga ändringar. Mindre justeringar i berättartexten för att göra beskrivningarna mer fackmannamässigt korrekta. 

Tillgänglighetsanpassning. Vid val av olika svarsalternativ är deltagaren inte beroende av att kunna läsa svarsalternativen. De läses nu upp av en berättarröst.  

Grafiskt uttryck. Visuellt ansiktslyft och tydligare indelning i delkapitel.  

Ändringarna har genomförts i samråd med en referensgrupp med brandskyddsexperter från regionerna. 

Utbildning för övriga verksamheter
Den nuvarande utbildningen är huvudsakligen fokuserad på brandskydd med de speciella förutsättningar som gäller i vårdmiljö. Regionernas verksamhet är bredare än så. Under hösten kommer vi därför att lansera ytterligare en version. Målgrupp är regionanställd personal som inte arbetar inom vården, utan på teatrar, kontor, museer, naturbruksgymnasier etcetera. 

För frågor och tillgång till den uppdaterade utbildningen i demomiljö, kontakta Patrik Hammar.