[2022-02-28]

Vi letar efter en brandhändelse att skildra, men den måste uppfylla ett speciellt kriterium:  den ska ha skett på en arbetsplats i en svensk region, men inte ha koppling till vården.  Gärna i en miljö som naturbruksgymnasium, teater, museum eller länstrafikbolag.

Bakgrund. Vi ska göra en uppdatering av vår brandskyddsutbildning. En av de två versionerna ska rikta sig till regionanställda som INTE arbetar inom vården. Den här målgruppen behöver vid en brand alltså INTE ta hänsyn till syrgas, sängliggande patienter och slutenvård.

Känner du till någon incident som passar in på beskrivningen? Skicka ett mejl till joakim.lindhe@peritum.se. Tack!