[2022-06-02]

“Ledningens engagemang är den viktigaste faktorn för att en region bli framgångsrik i sitt brandskyddsarbete”. Det hävdade Tony Arkhag, brandsäkerhetsstrateg i Region Västmanland då ha föreläste på ett digitalt seminarium för Kunskapsnätverk BRAND. ”Sätter ledningen ner foten och tycker att det är intressant, då blir det så på golvet också.”

Tony efterlyste också ett ännu mer aktivt erfarenhetsutbyte regioner emellan. ”Låt oss vara kloka i samma båt”.

En mötesinspelning med Tony Arkhags presentation finns tillgänglig i för nätverkets medlemmar i Kunskapsbanken.

Dagens seminarium var det sista för säsongen. En nytillsatt programgrupp kommer inom kort att presentera vilka fyra seminarier som nätverket har att se fram emot under hösten -22.