[2021-10-21]

Hanteringen av brandfarlig vara är en akilleshäl för många regioner. Man hanterar stora volymer och det ställs krav på att varje medarbetare måste känna till riskerna och kunna ta ansvar för sin egen och andras säkerhet.

Just nu arbetar vi med att producera en grundläggande utbildning i ämnet. Den riktar sig till alla regionanställda som behöver kunna hanterar brandfarlig vara i sin vardag. Utbildningen kommer att ta ca en halvtimme och följs av ett kunskapsprov.

Premiär våren 2022.