[2020-09-11]

På bara sju månader har 20 000 av Regions Skånes 36 000 anställda, mitt i coronatider, gått igenom en grundläggande brandskyddsutbildning. Resultatet ska jämföras med hur Regionen tidigare inte lyckades utbilda mer än ca 3 000 anställda om året.

Skillnaden? Tidigare erbjöds medarbetare en halvdagsutbildning, vilket krävde omfattande planering och vikarieintag. Nu har regionen övergått till en modell där alla medarbetare varje år ska gå igenom en halvtimmeslång digital utbildning, och var femte år en praktisk släckövning.

– Schemaproblematiken är borta. I och med att medarbetarna nu kan genomföra utbildningen när de själva har tid, kan vi nå nattpersonal, vikarier och nyanställda på ett helt annat sätt än tidigare, konstaterar Ingela Thunström, säkerhetssamordnare för primärvården och lasarettet i Ystad.

Det nya arbetssättet har resulterat i att regionens säkerhetsansvariga nu allt oftare får svara på specifika frågor om exempelvis utrymningsvägar.

– Jag tolkar det som att medarbetarna nu är mer engagerade i frågorna och som ett tecken på att brandsäkerheten också har ökat generellt, säger Ingela Thunström.