Grundläggande

brandövning

Gundläggande

brandövning

Grundläggande brandövning är avgörande: det är först genom denna verksamhetsanpassade utbildning som medarbetaren får möjlighet att praktiskt öva och på riktigt säkerställer att medarbetaren vet vad som är rätt agerande vid en brandsituation under de förutsättningar som råder på arbetsplatsen.
Grundläggande brandövning är avgörande: det är först genom denna verksamhetsanpassade utbildning som medarbetaren får möjlighet att praktiskt öva och på riktigt säkerställer att medarbetaren vet vad som är rätt agerande vid en brandsituation under de förutsättningar som råder på arbetsplatsen.

Utbildningen har ett grundläggande innehåll som passar alla verksamheter, men som inför varje tillfälle anpassas till den specifika verksamhetens förutsättningar. Med ett sådant upplägg kan vi på ett effektivt sätt nå ut med relevant brandkunskap i hela organisationen.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska förstå hur brandskyddet fungerar på den egna arbetsplatsen och hur de bäst agerar ifall det börjar brinna. Alla medarbetarna ska kunna förebygga att brand uppstår samt hitta och släcka en brand på den egna arbetsplatsen. De ska också kunna begränsa spridningen av en brand som inte går att släcka och utrymma både sig själva och patienter på ett säkert sätt.

Utbildningens innehåll:

1. Övning
Simulering av brandlarm där deltagarna ska agera. Följs av reflektion och ytterligare övning.

2. Genomgång
Hur fungerar brandskyddet på arbetsplatsen och hur agerar vi bäst om det börjar brinna.

3. Återkoppling och reflektion
Återkopplar delar där verksamheten behöver arbeta vidare för att höja brandsäkerheten.

4. Rapport
Helhetsbedömning av verksamhetens beredskap.

Utbildningen har ett grundläggande innehåll som passar alla verksamheter, men som inför varje tillfälle anpassas till den specifika verksamhetens förutsättningar. Med ett sådant upplägg kan vi på ett effektivt sätt nå ut med relevant brandkunskap i hela organisationen.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska förstå hur brandskyddet fungerar på den egna arbetsplatsen och hur de bäst agerar ifall det börjar brinna. Alla medarbetarna ska kunna förebygga att brand uppstår samt hitta och släcka en brand på den egna arbetsplatsen. De ska också kunna begränsa spridningen av en brand som inte går att släcka och utrymma både sig själva och patienter på ett säkert sätt.

Utbildningens innehåll:

1. Övning
Simulering av brandlarm där deltagarna ska agera. Följs av reflektion och ytterligare övning.

2. Genomgång
Hur fungerar brandskyddet på arbetsplatsen och hur agerar vi bäst om det börjar brinna.

3. Återkoppling och reflektion
Återkopplar delar där verksamheten behöver arbeta vidare för att höja brandsäkerheten.

4. Rapport
Helhetsbedömning av verksamhetens beredskap.

GRUNDLÄGGANDE BRANDÖVNING

Form: Lärarledd utbildning
Målgrupp: Medarbetare inom vården
Tidsåtgång: 120 minuter
Övrigt: Max 20 deltagare per tillfälle

GRUNDLÄGGANDE BRANDÖVNING

Form: Lärarledd utbildning
Målgrupp: Medarbetare inom vården
Tidsåtgång: 120 minuter
Övrigt: Max 20 deltagare per tillfälle