GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

BRANDFARLIG VARA

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

BRANDFARLIG VARA

Regionerna använder stora mängder brandfarliga varor. Knappt någon verksamhet står utan handsprit, men att den ger ifrån sig brandfarliga ångor redan vid rumstemperatur känner få till. Stora personalgrupper som i sin dagliga verksamhet hanterar brandfarliga produkter saknar utbildning för det.
Regionerna använder stora mängder brandfarliga varor. Knappt någon verksamhet står utan handsprit, men att den ger ifrån sig brandfarliga ångor redan vid rumstemperatur känner få till. Stora personalgrupper som i sin dagliga verksamhet hanterar brandfarliga produkter saknar utbildning för det.

Utbildningen riktar sig alla medarbetare som kommer i kontakt med brandfarliga produkter i sin arbetsvardag – exempelvis personal inom laboratorieverksamhet, inre transport, vården och lokalvårdare.

Utbildningen fokuserar på tre områden:

  • basfakta om produktkategorier och regelverk
  • säker hantering och förebyggande av risker
  • agera vid incidenter och olyckor.

Under pedagogisk vägledning av Marika Håkander, brandingenjör i Region Skåne, genomför deltagaren interaktiva övningar och tar del av exempel från verkligheten. Exempelvis berättar tandteknikern Pär Nyström i Piteå om hur det gick till när hans nyspritade händer började brinna.

Innehållet är kravställt och faktagranskat av brandskyddsexperter från tolv regioner. Utbildningen tar ca 30 minuter och följs av ett kunskapsprov.

Utbildningen riktar sig alla medarbetare som kommer i kontakt med brandfarliga produkter i sin arbetsvardag – exempelvis personal inom laboratorieverksamhet, inre transport, vården och lokalvårdare.

Utbildningen fokuserar på tre områden:

  • basfakta om produktkategorier och regelverk
  • säker hantering och förebyggande av risker
  • agera vid incidenter och olyckor.

Under pedagogisk vägledning av Marika Håkander, brandingenjör i Region Skåne, genomför deltagaren interaktiva övningar och tar del av exempel från verkligheten. Exempelvis berättar tandteknikern Pär Nyström i Piteå om hur det gick till när hans nyspritade händer började brinna.

Innehållet är kravställt och faktagranskat av brandskyddsexperter från tolv regioner. Utbildningen tar ca 30 minuter och följs av ett kunskapsprov.

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING BRANDFARLIG VARA

Form: Digital utbildning
Målgrupp: Medarbetare inom regionen
Vägledning: Marika Håkander, Brandingenjör
Tidsåtgång: 30 minuter

Utbildningen följs av ett kunskapstest.

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING BRANDFARLIG VARA

Form: Digital utbildning
Målgrupp: Medarbetare inom regionen
Vägledning: Marika Håkander, Brandingenjör
Tidsåtgång: 30 minuter

Utbildningen följs av ett kunskapstest.