GRUNDLÄGGANDE

BRANDSKYDDS-
UTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE

BRANDSKYDDS-
UTBILDNING

Grundläggande brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskap i brandskydd, hur du ska agera i en brandsituation och hur du kan identifiera och förebygga brandrisker på din arbetsplats.
Grundläggande brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskap i brandskydd, hur du ska agera i en brandsituation och hur du kan identifiera och förebygga brandrisker på din arbetsplats.

Vi har tagit fram en grundläggande brandskyddsutbildning för svenska regioner. Kravställningen har tagits fram av arbetsgruppen med ämnesexperter.

Fokus i utbildningen läggs på det förebyggande arbetet och att medarbetaren i största möjliga mån själv ska anmäla och åtgärda brister i brandskyddet. Om det trots allt börjar brinna, är uppmaningen att vara aktiv och själv försöka släcka.

Ett av utbildningens mål är att engagera och motivera kursdeltagarna. Många av de traditionella pekpinnarna har lagts åt sidan.

Upplevelsen ska i stället närma sig den som en engagerad brandskyddsexpert skulle kunna ge på arbetsplatsen. Den personen är i utbildningen brandingenjör Malin Tindberg som i sin roll ger pedagogisk vägledning i olika miljöer och situationer.

Att gå igenom den digitala utbildningen tar ca 30 minuter och den följs av ett kunskapstest.

Grundläggande brandskyddsutbildning finns även i en allmänversion som riktar sig till alla anställda inom regionen.

Uppdateringar sker kontinuerligt.

Vi har tagit fram en grundläggande brandskyddsutbildning för svenska regioner. Kravställningen har tagits fram av arbetsgruppen med ämnesexperter.

Fokus i utbildningen läggs på det förebyggande arbetet och att medarbetaren i största möjliga mån själv ska anmäla och åtgärda brister i brandskyddet. Om det trots allt börjar brinna, är uppmaningen att vara aktiv och själv försöka släcka.

Ett av utbildningens mål är att engagera och motivera kursdeltagarna. Många av de traditionella pekpinnarna har lagts åt sidan.

Upplevelsen ska i stället närma sig den som en engagerad brandskyddsexpert skulle kunna ge på arbetsplatsen. Den personen är i utbildningen brandingenjör Malin Tindberg som i sin roll ger pedagogisk vägledning i olika miljöer och situationer.

Att gå igenom den digitala utbildningen tar ca 30 minuter och den följs av ett kunskapstest.

Grundläggande brandskyddsutbildning finns även i en allmänversion som riktar sig till alla anställda inom regionen.

Uppdateringar sker kontinuerligt.

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

Form: Digital utbildning
Målgrupp: Medarbetare inom vården
Vägledning: Malin Tindberg, Brandingenjör
Tidsåtgång: 30 minuter

Utbildningen följs av ett kunskapstest.

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

Form: Digital utbildning
Målgrupp: Medarbetare inom vården
Vägledning: Malin Tindberg, Brandingenjör
Tidsåtgång: 30 minuter

Utbildningen följs av ett kunskapstest.