GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

HOT & VÅLD

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

HOT & VÅLD

Grundläggande utbildning Hot och våld – för alla medarbetare inom vården. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om hur man förebygger att hot och våld uppstår på arbetsplatsen samt hur man bäst agerar om man själv blir utsatt för hot eller våld.
Grundläggande utbildning Hot och våld – för alla medarbetare inom vården. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om hur man förebygger att hot och våld uppstår på arbetsplatsen samt hur man bäst agerar om man själv blir utsatt för hot eller våld.

Utbildningen medvetandegör och bygger kunskap om hot och våld, tydliggör vad som ingår i begreppet och var visar var gränsen går för vad som är acceptabelt och inte. Efter utbildningen har deltagaren grundläggande kunskap om hur man förebygger att hot och våld uppstår på arbetsplatsen samt hur man bäst agerar om man själv blir utsatt för hot eller våld.

Utbildningen är kravställd av sakkunniga inom hot & våld som är verksamma inom svenska regioner. Innehållet är framtaget för att utgöra den grundläggande kunskapsnivån som alla medarbetare behöver.

Genom denna utbildning kan du och dina kollegor etablera en gemensam grundnivå av kunskap och färdigheter för att förhindra och hantera hot och våld i er arbetsmiljö.

Att gå igenom den digitala utbildningen tar ca 30 minuter och den följs av ett kunskapstest.

Uppdateringar sker kontinuerligt.

Utbildningen medvetandegör och bygger kunskap om hot och våld, tydliggör vad som ingår i begreppet och var visar var gränsen går för vad som är acceptabelt och inte. Efter utbildningen har deltagaren grundläggande kunskap om hur man förebygger att hot och våld uppstår på arbetsplatsen samt hur man bäst agerar om man själv blir utsatt för hot eller våld.

Utbildningen är kravställd av sakkunniga inom hot & våld som är verksamma inom svenska regioner. Innehållet är framtaget för att utgöra den grundläggande kunskapsnivån som alla medarbetare behöver.

Genom denna utbildning kan du och dina kollegor etablera en gemensam grundnivå av kunskap och färdigheter för att förhindra och hantera hot och våld i er arbetsmiljö.

Att gå igenom den digitala utbildningen tar ca 30 minuter och den följs av ett kunskapstest.

Uppdateringar sker kontinuerligt.

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING HOT OCH VÅLD

Form: Digital utbildning
Målgrupp: Medarbetare inom vården
Vägledning: Joakim Strand, Säkerhetssamordnare
Tidsåtgång: 30 minuter

Utbildningen följs av ett kunskapstest.

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING HOT OCH VÅLD

Form: Digital utbildning
Målgrupp: Medarbetare inom vården
Vägledning: Joakim Strand, Säkerhetssamordnare
Tidsåtgång: 30 minuter

Utbildningen följs av ett kunskapstest.