[2022-02-24]

Många regioner använder konceptet med brandkort för att hjälpa medarbetarna att agera rätt vid en brand. Cecilia Leman och Peter Sirevåg, Region Halland, berättade vid dagens möte med Kunskapsnätverk BRAND hur man på senare år infört modellen. Detta, menar man, har stärkt regionens brandskydd. Enkelhet är en ledstjärna i utformningen och korten måste korten anpassas efter verksamheternas förutsättningar.

Konceptet med brandkort är dock ifrågasatt, exempelvis i Region Skåne och Västmanland.