Visar hur skyltar med QR-koder ser ut.

Skyltar med QR-koder som leder till webbsida för utvärdering.