[2021-10-01]

Covid till trots är Region Skåne deltagarsiffror i brandskyddsutbildningarna påfallande höga. Under den senaste 12-månadersperioden (fram till september 2021) har drygt hälften av Region Skånes 36 000 anställda genomfört den grundläggande brandskyddsutbildningen (GBU1). Drygt 4 000 har genomfört en praktisk släckövning (GBU2), vilket är mer än hälften av antalet deltagare under ett “normalår”.