[2021-09-24]

Bland regionernas ämnesexperter på säkerhetsfrågor finns ett stort sug efter kollegialt utbyte av erfarenhet och kunskap. Säker Vårdmiljö har därför startat ett kunskapsnätverk inom ämnesområdet BRAND. Det har idag ett 30-tal medlemmar från elva regioner. 

 –  Kärnan i gruppen är personer som varit med i våra arbetsgrupper under åren. Efterhand har de även tagit med sina kolleger, förklarar Patrik Hammar på Säker Vårdmiljö. Nu känner vi att tiden är mogen att på ett tydligare sätt öppna upp för fler intresserade.  

Kunskapsnätverket är en del i Säker Vårdmiljös Open source-arbete. Den övergripande tanken är att leverantörer, kunder och slutanvändare gynnas av att alla inblandade tillsammans hjälps åt att flytta fram positionerna.  

Om tillbud, brandövning och risker med batterier
Varannan torsdagsmorgon under hösten genomförs ett digitalt timslångt seminarium. Under temat ”brandtillbud i vårdmiljö” har Malin Tindberg från Region Skåne pratat om arbetet med att ta fram en händelseanalys efter en brand i Lund. Peter Blom, Västra Götaland, har delat med sig av lärdomar från ett brandtillbud inom psykiatrin. Den 14 oktober kommer Tony Arkhag, Region Västmanland, om hur en brand på kvinnokliniken i Västerås påverkade regionens brandskyddsarbete. 

Ett annat av höstens teman är brandövningar. Hur jobbar regionerna för att alla förvaltningar ska genomföra dem? Ett seminarium kommer också ägnas åt belysa riskerna som är förknippade med hantering av batterier.  

Intresserad av att gå med i kunskapsnätverket? Ansök på Säker Vårdmiljös webbplats.  

Program hösten 2021: 

30 sep. Vår utveckling av brandövningar. Maria Ginstrup, Region Dalarna. 

14 okt. Hur en brand på kvinnokliniken i Västerås påverkade regionens brandskyddsarbete. Tony Arkhag, Region Västmanland. 

28 okt. Erfarenheter av brandövningar i regional sjukvård. Daniel Olsson, Region Norrbotten. 

11 nov. Nytt arbetssätt för brandövningar ska öka genomförandegraden. Cecilia Leman, Region Halland.  

9 dec. Hantering av Li-Ion Batterier i vårdmiljö. Robin Karlsson, Västra Götalandsregionen.