[2020-06-29]

Fyll höstens kalender med kunskap, erfarenheter och insikter! Datum och ämnen för seminarieprogrammet för Kunskapsnätverk BRAND är nu klart. Vi återkommer med information om föreläsare.

Seminarierna sker digitalt, alltid på en fredag 09:30-10:30. Under mötena ges även möjlighet att ställa frågor. Du kommer att få kalenderinbjudningar till de enskilda seminarierna.

9 september
Brandskydd i andra stora organisationer. Vad kan Vårdsverige lära sig av industrins och försäkringsbolagens perspektiv på brandsäkerhet? Hur jobbar man med organisatoriskt brandskydd i exempelvis industrimiljö?

7 oktober
Brandfarlig vara FAQ. Även bland brandsakkunniga råder förvirring om hur regelverket egentligen ska tillämpas inom olika delområden. Experten NN svara på frågor och hjälper oss att reda ut begreppen, exempelvis vad som gäller kring samförvaring, publik miljö och avfallshantering.

 4 november
Vad är säkerhetskultur och hur skapar vi det? Få områden har en så utvecklad säkerhetskultur som flyget. Inte minst var man en föregångare i det som kallas “rättvisekultur”. I det här seminariet får vi ta del av flygbranschens kunskaper om mänskligt beteende i säkerhetskritiska miljöer. Vad kan vården lära sig av detta?

2 december
Säkerhetsarbetets dilemma. Ska dörren till verksamheten vara öppen eller låst? Pratar vi brandskydd ska dörrarna helst vara olåsta, tvärtom om skalskyddet sätts främst. Seminariet handlar om utmaningen att upprätthålla helhetsperspektivet och väga olika säkerhetsintressen inom vården mot varandra. Tre säkerhetschefer delar med sig av sina erfarenheter och insikter.

Programgruppen består av:
Pernilla Ekström, säkerhetsstrateg, Västra Götalandsregionen
Amy Kara Lyckesand, säkerhetssamordnare, Region Jönköpings län
Alexander Karlsson, brandskyddsstrateg, Region Dalarna.