Illustration. Väktare för bort person från väntrum.