För Säker Vårdmiljö är Hot och våld är vårt nästa fokusområde. I dag finns inget sammanhållet koncept anpassat för vården för att stärka förmågan i organisationen för samtliga medarbetare. Vårt syfte är att skapa ökad medvetenhet kring frågorna och att höja den grundläggande kompetensen.

Här finns en problembild som kräver tydliga säkerhetsrutiner och handlingsplaner, men Vårdsverige saknar ännu en gemensam grund för hur frågorna ska hanteras. Hur ska exempelvis medarbetaren veta vad som är rätt agerande när en hotfull situation uppstår, eller vilka hänsyn måste tas vid vård en patient som är hotad? 

En arbetsgrupp bestående av säkerhetsexperter från svenska regioner har tagit fram kraven och kvalitetssäkrat innehållet i den grundläggande utbildningen. I arbetsgruppen ingår:

Staffan Anderberg, Region Skåne
Marie Jensen, Region Skåne
Anna Larsson, Region Örebro län
Joakim Strand, Region Sörmland
Per Wågström, Region Norrbotten

För Säker Vårdmiljö är Hot och våld är vårt nästa fokusområde. Akut- och ambulanssjukvård, primärvård, psykiatri, beroendevård, vård av äldre och dementa är verksamheter i regionerna som är särskilt utsatta.

Här finns en problembild som kräver tydliga säkerhetsrutiner och handlingsplaner, men Vårdsverige saknar ännu en gemensam grund för hur frågorna ska hanteras. Hur ska exempelvis medarbetaren veta vad som är rätt agerande när en hotfull situation uppstår, eller vilka hänsyn måste tas vid vård en patient som är hotad? 

En arbetsgrupp bestående av säkerhetsexperter från svenska regioner har tagit fram kraven och kvalitetssäkrat innehållet i den grundläggande utbildningen. I arbetsgruppen ingår:

Staffan Anderberg, Region Skåne
Marie Jensen, Region Skåne
Anna Larsson, Region Örebro län
Joakim Strand, Region Sörmland
Per Wågström, Region Norrbotten

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING HOT OCH VÅLD

Grundläggande utbildning Hot och våld syftar till att höja den grundläggande kunskapen att hantera hot och våld.

Detta är den första delen i ett större koncept som ska säkerställa regionernas förmåga att hantera hot och våld.

Nästa steg i arbetet är att utforma övningar som stärker förmågan att nedtrappa en spänd situation, och hantera pågående dödligt våld (PDV).

Grundläggande utbildning Hot och våld lanseras i början av 2023.

Innehållet fokuserar på tre områden:

Förstå vad som är hot och våld och vilka rättigheter jag har.

Agera utifrån dina förutsättningar när situationer uppstår.

Förebygga fysiska och organisatoriska brister i skyddet på arbetsplatsen.

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING HOT OCH VÅLD

Grundläggande utbildning Hot och våld syftar till att höja den grundläggande kunskapen att hantera hot och våld.

Detta är den första delen i ett större koncept som ska säkerställa regionernas förmåga att hantera hot och våld.

Nästa steg i arbetet är att utforma övningar som stärker förmågan att nedtrappa en spänd situation, och hantera pågående dödligt våld (PDV).

Grundläggande utbildning Hot och våld lanseras i början av 2023.

Innehållet fokuserar på tre områden:

Förstå vad som är hot och våld och vilka rättigheter jag har.

Agera utifrån dina förutsättningar när situationer uppstår.

Förebygga fysiska och organisatoriska brister i skyddet på arbetsplatsen.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD

Del 1: När någon vill göra dig illa.
Tänk dig att någon börjar utsätta dig för systematiska trakasserier. Du blir polisanmäld, dina barn får obehagliga samtal och du blir förtalad på nätet. Angriparens uttalade mål är att ”du aldrig mer ska kunna få ett jobb”. I filmen berättar Karolina, som är chef på en vårdcentral, om hur det var att bli utsatt för detta.

Filmen inleder inslagsserien “Insikter om hot och våld” som Säker Vårdmiljö publicerar med framöver. Ambitionen är att lyfta fram olika insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.

Del 2: Ett nytt, hårdare samhällsklimat
Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats.

Måns Svensson är professor i rättssociologi och har under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.

Del 3: Bemötandet gör skillnad
Många av de händelser som utvecklar sig till att bli hotfulla kan utveckla sig ett annat håll, bara personen bemöts på ett bra sätt. “Ett bra bemötande är när vi kan bemöta en arg person genom att lyssna och visa intresse för personens situation. Jag behöver inte hålla med, men jag kan ha en förståelse för att personen är arg och frustrerad över något som har hänt.”

Joakim Strandh ansvarar för frågor om personsäkerhet i Region Sörmland. “Blir jag provocerad och själv börjar gapa och skrika blir det sällan bra.”

Del 4: Hur gränserna har flyttats
Personer som idag kommer i kontakt med vården uppvisar ofta en helt annan attityd än vad de gjorde förr. Det menar Marie Jensen, säkerhetsstrateg i Region Skåne. Tidigare i karriären var hon sjuksköterska på akuten i Malmö. Då, på 90-talet, var även de kriminella artiga när de mötte vårdpersonal i vita rockar.

– Hells Angels var ”goa gubbar”. Både de och deras anhöriga var alltid väldigt trevliga och mötte oss med respekt. Det samma gällde gängen som sköt på varandra i Malmös undre värld på 00-talet, M- och K-falangen.  

Medlemmarna i de gäng som idag står för skjutningarna, förklarar Marie, har däremot en helt annan attityd.

– De är inte speciellt trevliga och har väldigt stora egon. Måste hela tiden visa att det är de som sätter gränserna.  

Det är inte bara för kriminella som gränserna för hur man beter sig mot vårdpersonal har flyttats. Skillnaden märks också hos den breda allmänheten.  

– Den respektlöshet som idag finns mot människor som arbetar i uniform, det hade man inte förr. Idag hävdar man mycket mer sina rättigheter som patient. Många söker också konflikt. Gränserna för vad som är ok och inte ok att säga till en annan människa har flyttats och man hävdar sin rätt att uttrycka sig hur man vill.  

PÅGÅENDE ARBETEN

Riktlinjer och kompetenskrav avseende hot och våld i svenska regioner.

Arbetsgruppen sammanställer ett kravdokument som ska fastställa riktlinjer regionernas behov av kompetens för att hantera hot och våld.

1Grundläggande utbildning – Hot och våld inom vården

Med de nya riktlinjerna som grund kommer produktionen av en ny grundläggande utbildning att produceras under 2022.