INSIKTER BRAND

– ett chefsverktyg

INSIKTER BRAND

– ett chefsverktyg

Insikter är ett chefsverktyg för att öka medvetenheten kring olika säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Det finns fyra insikter inom området brand och varje insikt tar cirka 30–40 minuter att genomföra. Varje insikt består av en film och ett antal frågor att diskutera i gruppen. Insikterna kan användas enskilt eller i kombination, på en eller flera arbetsplatsträffar.
Insikter är ett chefsverktyg för att öka medvetenheten kring olika säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Det finns fyra insikter inom området brand och varje insikt tar cirka 30–40 minuter att genomföra. Varje insikt består av en film och ett antal frågor att diskutera i gruppen. Insikterna kan användas enskilt eller i kombination, på en eller flera arbetsplatsträffar.

STEG FÖR STEG – FÖR DIG SOM LEDER ARBETSPLATSTRÄFFEN

1. Förbered dig genom att titta igenom filmen och frågorna
2. Introducera temat för gruppen
3. Titta på filmen
4. Öppna frågorna och diskutera i gruppen
5. Svara på alla frågor och skicka in webbformuläret

STEG FÖR STEG – FÖR DIG SOM LEDER ARBETSPLATSTRÄFFEN

1. Förbered dig genom att titta igenom filmen och frågorna
2. Introducera temat för gruppen
3.Titta på filmen
4.Öppna frågorna och diskutera i gruppen
5.Svara på alla frågor och skicka in webbformuläret

INSIKT 1 – VÅRT ANSVAR

Beskriver chefens, ombudens och medarbetarens ansvar för att förebygga att brand uppstår och hur vi ska agera vid en brandsituation.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 1 – VÅRT ANSVAR

Beskriver chefens, ombudens och medarbetarens ansvar för att förebygga att brand uppstår och hur vi ska agera vid en brandsituation.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 2 – BRANDRISKER I VÅR VERKSAMHET

Förståelse för brandrisker i verksamheten och vilka konsekvenser de kan få.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 2 – BRANDRISKER I VÅR VERKSAMHET

Förståelse för brandrisker i verksamheten och vilka konsekvenser de kan få.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 3 – OM DET BRINNER HOS OSS

Hur man hittar och släcker branden i vår verksamhet samt hur man utrymmer på ett säkert sätt.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 3 – OM DET BRINNER HOS OSS

Hur man hittar och släcker branden i vår verksamhet samt hur man utrymmer på ett säkert sätt.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 4 – EN BRANDSÄKER ARBETSPLATS

Förståelse för hur lokalernas inbyggda brandskydd är uppbyggt samt vilka resurser och utbildningar som finns att tillgå.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 4 – EN BRANDSÄKER ARBETSPLATS

Förståelse för hur lokalernas inbyggda brandskydd är uppbyggt samt vilka resurser och utbildningar som finns att tillgå.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)