INSIKTER HOT & VÅLD

– ett chefsverktyg

INSIKTER HOT & VÅLD

– ett chefsverktyg

Insikter är ett chefsverktyg för att öka medvetenheten kring olika säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Det finns fyra insikter inom området hot och våld och varje insikt tar cirka 30–40 minuter att genomföra. Varje insikt består av en film och ett antal frågor att diskutera i gruppen. Insikterna kan användas enskilt eller i kombination, på en eller flera arbetsplatsträffar.
Insikter är ett chefsverktyg för att öka medvetenheten kring olika säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Det finns fyra insikter inom området hot och våld och varje insikt tar cirka 30–40 minuter att genomföra. Varje insikt består av en film och ett antal frågor att diskutera i gruppen. Insikterna kan användas enskilt eller i kombination, på en eller flera arbetsplatsträffar.

STEG FÖR STEG – FÖR DIG SOM LEDER ARBETSPLATSTRÄFFEN

1. Förbered dig genom att titta igenom filmen och frågorna
2. Introducera temat för gruppen
3. Titta på filmen
4. Öppna frågorna och diskutera i gruppen
5. Svara på alla frågor och skicka in webbformuläret

STEG FÖR STEG – FÖR DIG SOM LEDER ARBETSPLATSTRÄFFEN

1. Förbered dig genom att titta igenom filmen och frågorna
2. Introducera temat för gruppen
3.Titta på filmen
4.Öppna frågorna och diskutera i gruppen
5.Svara på alla frågor och skicka in webbformuläret

INSIKT 1 – VÅRT ANSVAR

Beskriver chefens, ombudens och medarbetarens ansvar för att förebygga och hantera hot och våld på arbetsplatsen.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 1 – VÅRT ANSVAR

Beskriver chefens, ombudens och medarbetarens ansvar för att förebygga och hantera hot och våld på arbetsplatsen.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 2 – RISKER PÅ ARBETSPLATSEN

Insikt kring risker i verksamheten och vilka konsekvenser de kan få. Vad måste vi hantera?

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 2 – RISKER PÅ ARBETSPLATSEN

Insikt kring risker i verksamheten och vilka konsekvenser de kan få. Vad måste vi hantera?

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 3 – HANTERA HOT OCH VÅLD

Insikt om hur vi kan minska riskerna genom att utforma miljön och arbetssätt. Att våra beteenden påverkar hur vi förebygger och hanterar hot och våld situationer.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 3 – HANTERA HOT OCH VÅLD

Insikt om hur vi kan minska riskerna genom att utforma miljön och arbetssätt. Att våra beteenden påverkar hur vi förebygger och hanterar hot och våld situationer.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 4 – EN SÄKER ARBETSPLATS

Insikt kring den egna arbetsplatsens skydd, hur vi utformar en handlingsplan, resurser som finns att tillgå och utbildningar att genomföra.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)

INSIKT 4 – EN SÄKER ARBETSPLATS

Insikt kring den egna arbetsplatsens skydd, hur vi utformar en handlingsplan, resurser som finns att tillgå och utbildningar att genomföra.

Frågor att besvara tillsammans när ni tittat på filmen
(obs, öppnas i nytt webbfönster)