INSIKTER OM

HOT & VÅLD

INSIKTER OM

HOT & VÅLD

Samtalsklimatet mellan allmänheten och samhällets företrädare har blivit hårdare. Vårdanställda ställs allt oftare inför situationer där de blir måltavla för missnöjet hos frustrerade patienter och anhöriga. Det är inte bara en känsla, utan ett vetenskapligt belagt faktum.
”Insikter om hot och våld” är en inslagsserie i sex delar med ambitionen är att lyfta fram olika insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt. Varför uppstår hotsituationer? Vilken skillnad kan ett bra bemötande göra? Hur kan lokalens utformning påverka? Vad säger forskningen? Vad är rätt agerande i olika situationer?
Samtalsklimatet mellan allmänheten och samhällets företrädare har blivit hårdare. Vårdanställda ställs allt oftare inför situationer där de blir måltavla för missnöjet hos frustrerade patienter och anhöriga. Det är inte bara en känsla, utan ett vetenskapligt belagt faktum.
”Insikter om hot och våld” är en inslagsserie i sex delar med ambitionen är att lyfta fram olika insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt. Varför uppstår hotsituationer? Vilken skillnad kan ett bra bemötande göra? Hur kan lokalens utformning påverka? Vad säger forskningen? Vad är rätt agerande i olika situationer?

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 1:
NÄR NÅGON VILL GÖRA DIG ILLA

Tänk dig att någon börjar utsätta dig för systematiska trakasserier. Du blir polisanmäld, dina barn får obehagliga samtal och du blir förtalad på nätet. Angriparens uttalade mål är att ”du aldrig mer ska kunna få ett jobb”.

I filmen berättar Karolina, som är chef på en vårdcentral, om hur det var att bli utsatt för detta.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 1:
NÄR NÅGON VILL GÖRA DIG ILLA

Tänk dig att någon börjar utsätta dig för systematiska trakasserier. Du blir polisanmäld, dina barn får obehagliga samtal och du blir förtalad på nätet. Angriparens uttalade mål är att ”du aldrig mer ska kunna få ett jobb”.

I filmen berättar Karolina, som är chef på en vårdcentral, om hur det var att bli utsatt för detta.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 2:
ETT NYTT, HÅRDARE SAMTALSKLIMAT

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats.

Måns Svensson är professor i rättssociologi, och har forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 2:
ETT NYTT, HÅRDARE SAMTALSKLIMAT

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats.

Måns Svensson är professor i rättssociologi, och har forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 3:
BEMÖTANDET GÖR SKILLNAD

Många av de händelser som utvecklar sig till att bli hotfulla kan utveckla sig ett annat håll, bara personen bemöts på ett bra sätt. “Ett bra bemötande är när vi kan bemöta en arg person genom att lyssna och visa intresse för personens situation. Jag behöver inte hålla med, men jag kan ha en förståelse för att personen är arg och frustrerad över något som har hänt.”

Joakim Strand ansvarar för frågor om personsäkerhet i Region Sörmland.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 3:
BEMÖTANDET GÖR SKILLNAD

Många av de händelser som utvecklar sig till att bli hotfulla kan utveckla sig ett annat håll, bara personen bemöts på ett bra sätt. “Ett bra bemötande är när vi kan bemöta en arg person genom att lyssna och visa intresse för personens situation. Jag behöver inte hålla med, men jag kan ha en förståelse för att personen är arg och frustrerad över något som har hänt.”

Joakim Strand ansvarar för frågor om personsäkerhet i Region Sörmland.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 4:
HUR GRÄNSERNA HAR FLYTTATS

Personer som idag kommer i kontakt med vården uppvisar ofta en helt annan attityd än vad de gjorde förr. Det menar Marie Jensen, säkerhetsstrateg i Region Skåne. Tidigare i karriären var hon sjuksköterska på akuten i Malmö. Då, på 90-talet, var även de kriminella artiga när de mötte vårdpersonal i vita rockar.

– Den respektlöshet som idag finns mot människor som arbetar i uniform, det hade man inte förr. Idag hävdar man mycket mer sina rättigheter som patient. Många söker också konflikt.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 4:
HUR GRÄNSERNA HAR FLYTTATS

Personer som idag kommer i kontakt med vården uppvisar ofta en helt annan attityd än vad de gjorde förr. Det menar Marie Jensen, säkerhetsstrateg i Region Skåne. Tidigare i karriären var hon sjuksköterska på akuten i Malmö. Då, på 90-talet, var även de kriminella artiga när de mötte vårdpersonal i vita rockar.

– Den respektlöshet som idag finns mot människor som arbetar i uniform, det hade man inte förr. Idag hävdar man mycket mer sina rättigheter som patient. Många söker också konflikt.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 5:
BETYDELSEN AV DEN FYSISKA MILJÖN

Lokalernas utformning och inredning kan spela stor roll i det förebyggande arbetet av hot och våld inom vården. Charlotta Thodelius är kriminolog, men har samtidigt doktorerat i arkitektur. Hon har studerat hur olika typer av brottslighet har samverkat med miljöfaktorer. Enligt Charlotta är det fullt logiskt att hot- och våldshändelser utvecklar sig i vårdens olika miljöer.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 5:
BETYDELSEN AV DEN FYSISKA MILJÖN

Lokalernas utformning och inredning kan spela stor roll i det förebyggande arbetet av hot och våld inom vården. Charlotta Thodelius är kriminolog, men har samtidigt doktorerat i arkitektur. Hon har studerat hur olika typer av brottslighet har samverkat med miljöfaktorer. Enligt Charlotta är det fullt logiskt att hot- och våldshändelser utvecklar sig i vårdens olika miljöer.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 6:
ATT AGERA I HOTFULLA SITUATIONER

Att som vårdanställd möta en hotfull person kan ofta upplevas som överrumplande. ”Ska jag gå personen till mötes, gå i försvar eller hitta ett annat sätt att agera?” Mattias Lindström är psykolog i Region Sörmland och har tidigare arbetat inom kriminalvården. En grundläggande hållning, menar han, är att behålla lugnet. – Om man själv börjar varva upp och blir hotfull tillbaka, då hamnar vi i en situation som snabbt kan spinna i väg.

INSIKTER OM HOT OCH VÅLD 6:
ATT AGERA I HOTFULLA SITUATIONER

Att som vårdanställd möta en hotfull person kan ofta upplevas som överrumplande. ”Ska jag gå personen till mötes, gå i försvar eller hitta ett annat sätt att agera?” Mattias Lindström är psykolog i Region Sörmland och har tidigare arbetat inom kriminalvården. En grundläggande hållning, menar han, är att behålla lugnet. – Om man själv börjar varva upp och blir hotfull tillbaka, då hamnar vi i en situation som snabbt kan spinna i väg.