[2022-09-14]

Branden på kvinnokliniken i Lund i december 2020 blev en väckarklocka. När brandrök från en okänd källa spred sig i korridoren på neonatal-IVA sattes avdelningens nödlägesrutiner på prov. Personal och svårt sjuka patienter utrymde under dramatiska former. Med facit i hand står det klart att utrymningen var onödig. De borde ha stannat kvar på sina salar och vädrat ut röken. Idag är avdelningens brandlarm utbytt och brandskyddsrutinerna reviderade. Suget efter specialanpassad brandskyddsutbildning har varit mycket stort. Filmen visar hur personalen numera genomför sina brandövningar.