[2021-11-18]

Regionerna behöver gemensamma riktlinjer för sitt organisatoriska brandskydd. Vårt seminarium i Sigtuna med Kunskapsnätverket BRAND i veckan blev startskottet för att förverkliga det målet. Nu har vi fått en tydligare bild av hur det fungerar i regionerna idag. Inom kort kommer en arbetsgrupp att rekryteras och börja jobba.