[2022-01-31]

Nu blir det lättare att köpa våra tjänster. Från och med 1 februari gäller ett nytt regelverk för upphandling. Det är förenklat i en rad avseenden. Inte minst har gränsen för direktupphandling höjts till 7,8 miljoner kronor.

Det nya regelverket lämnar ett stort utrymme åt de upphandlande organisationerna att själva utforma varje upphandling. Det innebär bland annat att kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande tas bort.

Läs mer här