[2022-03-24]

I Region Västmanland är ambitionen att en brand ska hittas och släckas inom tre minuter. Målet är en del av en större kulturförändring för regionens brandskydd.
-Vi har varit duktiga på att utrymma. Det är bra, men vi måste lägga mer fokus på att hitta och släcka den lilla branden, säger Peter Ivarsson som tillsammans med Linda Björkholm beskrev det nya konceptet för Kunskapsnätverk BRAND.
Regionens medarbetare kommer under 2022 märka av att rutiner, skyltar och utrustning blir mer enhetliga. Det ska vara lätt att göra rätt, även för de rör sig mellan olika arbetsplatser. På samtliga arbetsplatser etableras “Station Brand” på samtliga arbetsplatser. Samtidigt skrotas den tidigare modellen med aktivitetskort som delas ut till medarbetarna.

– Problemet med korten är att de kan innehålla instruktioner som inte direkt fokuserar på att få stopp på brandförloppet, påpekar Peter Ivarsson.

Förhoppningen är att alla medarbetare i Region Västmanland ska kunna släcka en brand lika instinktivt som de utför hjärt- och lungräddning. Det ska inte behövas skrivna instruktioner.