PRAKTISK

SLÄCKÖVNING

PRAKTISK

SLÄCKÖVNING

Alla ska kunna släcka! Praktisk släckövning riktar sig till anställda på svenska regioner. Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna hantera en handbrandsläckare och brandfilt för att släcka en brand och insikt om att det är möjligt att släcka en relativt stor brand med hjälp av en handbrandsläckare.
Alla ska kunna släcka! Praktisk släckövning riktar sig till anställda på svenska regioner. Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna hantera en handbrandsläckare och brandfilt för att släcka en brand och insikt om att det är möjligt att släcka en relativt stor brand med hjälp av en handbrandsläckare.

PRAKTISK SLÄCKÖVNING

Runt om i våra lokaler finns mängder av släckutrustning, men hur bekväm är du med att använda den? Om det börjar brinna är det viktigt att du vågar agera och själv försöker släcka branden för att hindra att människor och lokaler skadas allvarligt.

Målet med Praktisk släckövning är att bli trygg med att använda en handbrandsläckare och brandfilt, samt få insikt att man kan släcka en större brand än man tror.

Övningen genomförs utomhus och leds av en erfaren utbildare. Du får öva på att släcka en brand med brandfilt, brandpost och brandsläckare.

PRAKTISK SLÄCKÖVNING

Runt om i våra lokaler finns mängder av släckutrustning, men hur bekväm är du med att använda den? Om det börjar brinna är det viktigt att du vågar agera och själv försöker släcka branden för att hindra att människor och lokaler skadas allvarligt.

Målet med Praktisk släckövning är att bli trygg med att använda en handbrandsläckare och brandfilt, samt få insikt att man kan släcka en större brand än man tror.

Övningen genomförs utomhus och leds av en erfaren utbildare. Du får öva på att släcka en brand med brandfilt, brandpost och brandsläckare.

PRAKTISK SLÄCKÖVNING

Form: Lärarledd utbildning
Målgrupp: Medarbetare inom regionen
Tidsåtgång: 60 minuter
Övrigt: Max 20 deltagare per tillfälle

Nödvändig utrustning finns på plats vid utbildningstillfället.

PRAKTISK SLÄCKÖVNING

Form: Lärarledd utbildning
Målgrupp: Medarbetare inom regionen
Tidsåtgång: 60 minuter
Övrigt: Max 20 deltagare per tillfälle

Nödvändig utrustning finns på plats vid utbildningstillfället.