[2022-06-28]

I en upphandling av brandskyddsutbildningar har Region Stockholm med tillhörande bolag och stiftelser valt tre leverantörer. Av dessa har Peritum Säker Vårdmiljö rankats som nummer ett.

Avtalet omfattar såväl digitala som lärarledda utbildningsdelar. Tanken är att den digitala utbildningen ska utgöra en teoretisk bas inför den lärarledda brandskyddsutbildningen. För de lärarledda delarna samarbetar Säker Vårdmiljö med Securitas.

– Vi är förstås väldigt glada och stolta över att ha blivit utvalda, särskilt då Region Stockholm valde att lägga ett stort fokus på kvalitetsaspekterna i upphandlingsunderlaget, säger Patrik Hammar, produktansvarig på Säker Vårdmiljö.

Vid sidan om den generella utbildningen som riktar sig till samtliga anställda, ska Säker Vårdmiljö även tillhandahålla utbildningar riktade mot chefer, brandombud, utrymningsledare med flera. I avtalet ingår även uppföljning och administration av utbildningarna.

Region Stockholm med ca 46 000 anställda blir den nionde regionen som väljer att bedriva sitt brandskyddsarbete med hjälp av tjänsten Säker Vårdmiljö. De övriga är Västra Götaland, Skåne, Norrbotten, Dalarna, Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge och Sörmland. Totalt omfattar tjänsten 180 000 regionanställda.