[2020-10-28]

Region Skåne har under senare år genomfört en stor omställning i sitt brandsäkerhetsarbete. Traditionell brandutbildning har ersatts med en kombination av webbutbildning och lärarledda släck- och brandövningar. Släckövningarna genomförs i samarbete med Securitas.

Responsen från deltagarna har varit mycket positiv. På en tiogradig skala hamnar det sammanräknade betyget på 8,9.

Några kommentarer i utvärderingen:

“Nyttigt och viktigt!”

“Toppenkille som undervisade och lärde ut superbra!”

“Väldigt pedagogisk utbildning”.

Filmen är inspelad på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Läs med om Region Skånes brandskyddsarbete här.