SÄKERHET SOM TJÄNST

SÄKERHET SOM TJÄNST

VAD ÄR SÄKERHET SOM TJÄNST?

Säkerhet som tjänst syftar till att skapa motivation och säkerställa relevant kompetens i organisationen.

Tjänsten består av systemstöd, utbildningskomponenter och konsulttjänster som tillsammans säkerställer att medarbetarna får nödvändig utbildning och övning inom respektive säkerhetsområde.

I nära samarbete med regionen lägger vi fokus på:

  • förenkling och samordning
  • kommunikation och information
  • utvärdering och förbättring

Tjänsten har funnits i mer än 10 år inom säkerhetsområdet Brand och har löpande utvecklats för att möta regionernas komplexa behov med många arbetsplatser, yrkesgrupper med skiftgång och stor omsättning av personal.

VAD ÄR SÄKERHET SOM TJÄNST?

Säkerhet som tjänst syftar till att skapa motivation och säkerställa relevant kompetens i organisationen.

Tjänsten består av systemstöd, utbildningskomponenter och konsulttjänster som tillsammans säkerställer att medarbetarna får nödvändig utbildning och övning inom respektive säkerhetsområde.

I nära samarbete med regionen lägger vi fokus på:

  • förenkling och samordning
  • kommunikation och information
  • utvärdering och förbättring

Tjänsten har funnits i mer än 10 år inom säkerhetsområdet Brand och har löpande utvecklats för att möta regionernas komplexa behov med många arbetsplatser, yrkesgrupper med skiftgång och stor omsättning av personal.

SÄKERHET SOM TJÄNST

I filmen reder Patrik Hammar ut hur Säkerhet som tjänst fungerar.

SÄKERHET SOM TJÄNST

I filmen reder Patrik Hammar ut hur Säkerhet som tjänst fungerar.

FÖRDELAR MED SÄKERHET SOM TJÄNST

Ett tydliggjort ansvar
Vi tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för chefer att få kontroll och att leva upp till lagkraven.

Fokus på kärnverksamheten
Såväl ämnesexperter som vårdanställda frigör tid och kan använda sin kompetens på rätt saker.

Kostnadsbesparingar
Regionen behöver inte investera i egen teknik. Vi gör påkostade satsningar på exempelvis webbutbildning som kommer den enskilda regionen till del.

Ökad flexibilitet
Regionen väljer vilka delar man vill ha. Snabb anpassning till nya förutsättningar. Volymen kan lätt skalas upp eller ner.

Enkelt, överblickbart och tryggt
Ni vet vad ni får och vem ni ska prata med. Upplägget är beprövat, förutsägbart och tydligt.

Löpande utvecklingsarbete
Förbättringar lanseras löpande utan extra kostnad. Nya tjänstepaket utvecklas ständigt för att bredda tjänsten.

Tillgång till specialister och metodik
Regionen får tillgång till den samlade specialistkunskapen och strukturerade processer för att driva utvecklingen framåt.

Ökat engagemang och stärkt säkerhetskultur
Vår erfarenhet är att när medarbetarna får en ökad förståelse för frågorna, ökar samtidigt engagemanget.

Hög beredskap och förmåga
Vi tillhandahåller kunskap på alla nivåer, vilket ger alla medarbetare förutsättningar att förebygga faror och agera i en utsatt situation. Säker Vårdmiljö tar även ansvar för all administration runt utbildningsinsatserna.

FÖRDELAR MED SÄKERHET SOM TJÄNST

Ett tydliggjort ansvar
Vi tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för chefer att få kontroll och att leva upp till lagkraven.

Fokus på kärnverksamheten
Såväl ämnesexperter som vårdanställda frigör tid och kan använda sin kompetens på rätt saker.

Kostnadsbesparingar
Regionen behöver inte investera i egen teknik. Vi gör påkostade satsningar på exempelvis webbutbildning som kommer den enskilda regionen till del.

Ökad flexibilitet
Regionen väljer vilka delar man vill ha. Snabb anpassning till nya förutsättningar. Volymen kan lätt skalas upp eller ner.

Enkelt, överblickbart och tryggt
Ni vet vad ni får och vem ni ska prata med. Upplägget är beprövat, förutsägbart och tydligt.

Löpande utvecklingsarbete
Förbättringar lanseras löpande utan extra kostnad. Nya tjänstepaket utvecklas ständigt för att bredda tjänsten.

Tillgång till specialister och metodik
Regionen får tillgång till den samlade specialistkunskapen och strukturerade processer för att driva utvecklingen framåt.

Ökat engagemang och stärkt säkerhetskultur
Vår erfarenhet är att när medarbetarna får en ökad förståelse för frågorna, ökar samtidigt engagemanget.

Hög beredskap och förmåga
Vi tillhandahåller kunskap på alla nivåer, vilket ger alla medarbetare förutsättningar att förebygga faror och agera i en utsatt situation. Säker Vårdmiljö tar även ansvar för all administration runt utbildningsinsatserna.