Säkerhet som tjänst2022-10-06T15:36:16+02:00

SÄKERHET SOM TJÄNST

FOKUSERA PÅ RÄTT SAKER

Vi lever i ett framväxande tjänstesamhälle. Allt fler organisationer väljer att köpa stödfunktioner från externa leverantörer, exempelvis lokalvård, IT-drift, fastighetsskötsel och lönehantering. Säkerhetsarbetet kan nu också ses som en tjänst som är möjlig att upphandla.

Tjänsten Säker Vårdmiljö (tidigare Säker vård – Brand) har funnits på marknaden sedan 2013. Totalt omfattar tjänsten sju regioner med sammanlagt 130 000 anställda: Norrbotten, Västra Götaland, Skåne, Sörmland, Jönköping, Halland och Dalarna.

TJÄNSTEN GER

 • Ett tydliggjort ansvar.

  Vi tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för chefer att få kontroll och att leva upp till lagkraven.

 • Hög beredskap och förmåga.

  Vi tillhandahåller kunskap på alla nivåer, vilket ger alla medarbetare förutsättningar att förebygga faror och agera i en utsatt situation. Säker Vårdmiljö tar även ansvar för all administration runt utbildningsinsatserna.

 • Underhållet skydd.

  Säker Vårdmiljö tar ansvar för att nödvändig utrustning kommer på plats, underhålls och uppdateras.

 

FÖRDELAR

 • Fokus på kärnverksamheten.

  Såväl ämnesexperter som vårdanställda frigör tid och kan använda sin kompetens på rätt saker.

 • Kostnadsbesparingar.

  Regionen behöver inte investera i egen teknik. Vi gör påkostade satsningar på exempelvis webbutbildning som kommer den enskilda regionen till del.

 • Ökad flexibilitet.

  Regionen väljer vilka delar man vill ha. Snabb anpassning till nya förutsättningar. Volymen kan lätt skalas upp eller ner.

 • Enkelt, överblickbart och tryggt.

  Ni vet vad ni får och vem ni ska prata med. Upplägget är beprövat, förutsägbart och tydligt.

 • Löpande utvecklingsarbete.

  Förbättringar lanseras löpande utan extra kostnad. Nya tjänstepaket utvecklas ständigt för att bredda tjänsten.

 • Tillgång till specialister och metodik.

  Regionen får tillgång till den samlade specialistkunskapen och strukturerade processer för att driva utvecklingen framåt.

 • Ökat engagemang och stärkt säkerhetskultur.

  Vår erfarenhet är att när medarbetarna får en ökad förståelse för frågorna, ökar samtidigt engagemanget.

FOKUSERA PÅ RÄTT SAKER

Vi lever i ett framväxande tjänstesamhälle. Allt fler organisationer väljer att köpa stödfunktioner från externa leverantörer, exempelvis lokalvård, IT-drift, fastighetsskötsel och lönehantering. Säkerhetsarbetet kan nu också som en tjänst som är möjlig att upphandla.

Tjänsten Säker Vårdmiljö (tidigare Säker vård – Brand) har funnits på marknaden sedan 2013. Totalt omfattar tjänsten 130 000 anställda i sju regioner:
Norrbotten, Västra Götaland, Skåne, Sörmland, Jönköping, Halland och Dalarna.

TJÄNSTEN GER

 • Ett tydliggjort ansvar.

  Vi tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för chefer att få kontroll och att leva upp till lagkraven.

 • Hög beredskap och förmåga.

  Vi tillhandahåller kunskap på alla nivåer, vilket ger alla medarbetare förutsättningar att förebygga säkerhet och agera i en utsatt situation. Säker Vårdmiljö tar även ansvar för all administration runt utbildningsinsatserna.

 • Underhållet skydd.

  Säker Vårdmiljö tar ansvar för att nödvändig utrustning kommer på plats, underhålls och uppdateras.

FÖRDELAR

 • Fokus på kärnverksamheten.

  Såväl ämnesexperter som vårdanställda frigör tid och kan använda sin kompetens på rätt saker.

 • Kostnadsbesparingar. 

  Regionen behöver inte investera i egen teknik. Vi gör påkostade satsningar på exempelvis webbutbildning som kommer den enskilda regionen till del.

 • Ökad flexibilitet. 

  Regionen väljer vilka delar man vill ha. Snabb anpassning till nya förutsättningar. Volymen kan lätt skalas upp eller ner.

 • Enkelt, överblickbart och tryggt.

  Ni vet vad ni får och vem ni ska prata med. Upplägget är beprövat, förutsägbart och tydligt.

 • Löpande utvecklingsarbete.

  Förbättringar lanseras löpande utan extra kostnad. Nya tjänstepaket utvecklas ständigt för att bredda tjänsten.

 • Tillgång till specialister och metodik. 

  Regionen får tillgång till den samlade specialistkunskapen och strukturerade processer för att driva utvecklingen framåt.

 • Ökat engagemang och stärkt säkerhetskultur.

  Vår erfarenhet är att när medarbetarna får en ökad förståelse för frågorna, ökar samtidigt engagemanget.

Region Skåne: Ett lyft för brandsäkerheten

Region Skåne har under de senaste åren genomfört en stor omställning i sitt brandsäkerhetsarbete. I underlaget som ledde fram till den senaste upphandlingen (2019) efterfrågades en [...]

ATT KÖPA SÄKERHET SOM TJÄNST

Från och med 1 februari 2022 gäller nya, förenklade upphandlingsregler. Maxgränsen för direktupphandling är höjd till 7,8 miljoner. Mer information hittar du här:

Upphandlingsmyndigheten, Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

ATT KÖPA SÄKERHET SOM TJÄNST

I upphandlingssammanhang räknas de tjänster som Säker Vårdmiljö säljer som “välfärdstjänster”.

Under 2019 infördes stora förändringar i regelverket som styr hur den här typen av tjänster kan upphandlas. Reglerna har blivit färre och mer flexibla än tidigare. Exempelvis tillåts idag direktupphandling utan annonsskyldighet upp till drygt 2,1 miljoner kronor. Från och med 1 februari 2022 träder nya, förenklade regler i kraft. Maxgränsen för direktupphandling höjs då till 7,7 miljoner.

Mer information hittar du i de här dokumenten:

SKR, Nya regler om upphandling av välfärdstjänster (från januari 2019)

Upphandlingsmyndigheten, Upphandling av välfärdstjänster

Upphandlingsmyndigheten, Bilaga 2a – Förteckning över välfärdstjänster

Upphandlingsmyndigheten, Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 2020

Upphandlingsmyndigheten, 6 myter om dialog i offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten, Nyheter i det förenklade upphandlingsregelverket 2022

Till toppen