[2021-06-23]

“Oerhört värdefullt att få diskutera så här”. “För mig har det varit ett jättebra stöd!”. “Bra och nyttigt att få höra hur andra jobbar.”

Vid vårens sista digitala träff för vår brandgrupp vittnade flera deltagare om att de återkommande träffarna är ett av de viktigaste forumen för erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling. Vårens teman för träffarna har varit “brandfarlig vara”, “egenkontroll” och “brandombud”.

Höstens första möte kommer att ske den 2 september och höstens första tema är “brandtillbud inom vården”, vilket kommer att avhandlas under tre digitala träffar. Intresserad av att ansluta? Kontakta Patrik Hammar.