[2022-01-10]

Berättelsen om vad som som hände under branden på KK i Lund i december 2020 kommer nu ut till en bredare allmänhet. På förstasidan och ett uppslag i Sydsvenskan 22-01-05 berättar barnsköterskan Angelica Olanderssons om hur hon och kollegerna på neonatal-IVA på bästa sätt försökte hantera situationen.

I en uppföljande artikel 22-01-10 beskrivs vilka brister som branden blottade, vilka åtgärder som nu sätts in och vilka lärdomarna som de inblandade dragit från händelsen. “Jag tror inte vår organisation förstod hur allvarligt det var”, säger brandskyddsstrateg Malin Tindberg.