SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SBA

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SBA

För att hindra att brand uppstår behöver vi arbeta förebyggande. Du som chef eller brandskyddsombud har uppgiften att säkerställa att verksamheten har ett bra brandskydd. Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ger dig kunskap och verktyg att arbeta förebyggande. Samtidigt säkerställer du att brandskyddet både uppfyller lagkraven och följer regionens egna riktlinjer.
För att hindra att brand uppstår behöver vi arbeta förebyggande. Du som chef eller brandskyddsombud har uppgiften att säkerställa att verksamheten har ett bra brandskydd. Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ger dig kunskap och verktyg att arbeta förebyggande. Samtidigt säkerställer du att brandskyddet både uppfyller lagkraven och följer regionens egna riktlinjer.

Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att ni ska gå igenom brandskyddet i er verksamhet och åtgärda eventuella brister.
Du som chef eller brandskyddsombud ska ha kunskap om:

  • Vilka krav som finns i lagstiftningen
  • Verksamhetens SBA
  • Chefens ansvar och uppgifter
  • Brandskyddsombudets uppgifter
  • Var du hittar styrande dokument och kontaktuppgifter gällande brandskydd.

Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innehåller:

1. Ansvar brandskydd
2. Organisation – arbetsfördelning
3. Dokumentation i verksamheten
4. Utbildning – grundläggande brandskyddsförmåga
5. Gemensamma instruktioner och rutiner
6. Drift och underhåll
7. Kontroll och uppföljning
8. Agera vid brand Utbildning sker via Teams och tar 240 minuter.

Utbildning sker via Teams och tar 240 minuter.

Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att ni ska gå igenom brandskyddet i er verksamhet och åtgärda eventuella brister.
Du som chef eller brandskyddsombud ska ha kunskap om:

  • Vilka krav som finns i lagstiftningen
  • Verksamhetens SBA
  • Chefens ansvar och uppgifter
  • Brandskyddsombudets uppgifter
  • Var du hittar styrande dokument och kontaktuppgifter gällande brandskydd.

Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innehåller:

1. Ansvar brandskydd
2. Organisation – arbetsfördelning
3. Dokumentation i verksamheten
4. Utbildning – grundläggande brandskyddsförmåga
5. Gemensamma instruktioner och rutiner
6. Drift och underhåll
7. Kontroll och uppföljning
8. Agera vid brand Utbildning sker via Teams och tar 240 minuter.

Utbildning sker via Teams och tar 240 minuter.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Form: Digital utbildning (Teams)
Målgrupp: Chefer och brandskyddsombud
Tidsåtgång: 240 minuter

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Form: Digital utbildning (Teams)
Målgrupp: Chefer och brandskyddsombud
Tidsåtgång: 240 minuter