Brandfarlig vara – fokus på vårdens kunskapsluckor

[2022-05-05] Regionerna använder stora mängder brandfarliga varor. Särskilt under pandemin har knappt någon verksamhet stått utan [...]