[2021-04-29]

Om skattepengarna ska ge största möjliga samhällsnytta, måste parterna samarbeta. Hur kan offentlig sektor och leverantörer samverka för att tillsammans ta fram innovativa och hållbara lösningar?

Det är en av frågeställningarna i Upphandlingsmyndighetes vlogg där Maria Öhman, strateg med inriktning på innovation, delar med sig av sina tankar.