[2021-08-13]

Nu börjar inspelningarna av Säker Vårdmiljös webbutbildning om brandfarlig vara. Utbildningen ska vända sig till regionanställda som hanterar brandfarliga varor i sin arbetsvardag.

Utbildningen fyller ett stort behov. Exempelvis är det få som vet att vanlig handsprit ger ifrån sig brandfarlig ånga redan vid 20 grader. Faktainnehållet har tagits fram och granskats av en expertgrupp med representanter från flera regioner.

Kursdeltagarna ska lära sig:

  • vad brandfarlig vara är, samt risker och regelverk
  • korrekt hantering och hur risker förebyggs
  • agera vid incidenter och olyckor.

– Vi vill tala i ögonhöjd med kursdeltagaren. Upplevelsen ska närma sig den som en engagerad brandskyddsexpert skulle kunna ge på arbetsplatsen. Brandskyddsexperten syns i bild och berättar som om deltagaren stod bredvid, förklarar Joakim Lindhé som ansvarar för manus och regi.

Programledarrollen innehas av Marika Håkander som till vardags är brandskyddssamordnare på Region Skåne. Bakom kameran står Jens Klevje som ansvarar för foto, redigering och grafik.

Inspelningar kommer under hösten. Förutom i Region Skåne där inledande scener spelades in på öron-näsa-halsmottagningen i Lund, väntar under hösten inspelningar i Region Halland, Norrbotten och Västra Götalandsregionen. Webbutbildningen har planerad premiär i januari 2022.