OM SÄKER VÅRDMILJÖ

Den vanligaste missuppfattningen är att vi är en konsultleverantör. Det är bara en del av sanningen.

I centrum för våra erbjudanden finns en digital tjänst. I den ingår inte bara utbildningar, utan också olika delar som behövs: samordning, planering, kommunikation, utveckling och uppföljning.

Förutom detta står vi också för en strukturerad förändringsledning. Det innebär bland annat att medarbetaren själv måste vilja lära sig nytt och få förutsättningarna för att kunna omsätta sina nya kunskaper i praktiken. Bara då kan vi åstadkomma en förändring som blir bestående.

Vårt och regionernas gemensamma mål är att skapa ett säkrare Vårdsverige. Inom den ramen är vi som leverantörer beredda att ta drivande roll för att hitta innovativa lösningar som ligger i linje med regionernas egna digitaliseringsarbete.

OM SÄKER VÅRDMILJÖ

Den vanligaste missuppfattningen är att vi är en konsultleverantör. Det är bara en del av sanningen. I centrum för våra erbjudanden finns en digital tjänst. I den ingår inte bara utbildningar, utan också olika delar som behövs: samordning, planering, kommunikation, utveckling och uppföljning.

Förutom detta står vi också för en strukturerad förändringsledning. Det innebär bland annat att medarbetaren själv måste vilja lära sig nytt och få förutsättningarna för att kunna omsätta sina nya kunskaper i praktiken. Bara då kan vi åstadkomma en förändring som blir bestående.

Vårt och regionernas gemensamma mål är att skapa ett säkrare Vårdsverige. Inom den ramen är vi som leverantörer beredda att ta drivande roll för att hitta innovativa lösningar.

SKAPA PRAXIS

Lagstiftningen lämnar utrymme för tolkningar. Mellan olika regioner spretar det därför en hel del kring vad som görs och vilka kompetenskrav som ställs. Tillsammans med regionernas egna säkerhetsexperter är ambitionen därför att utforma ett gemensamt synsätt och förhållningssätt. Resultatet skapar praxis/best practice för hur olika typer av säkerhetsfrågor ska hanteras.

Om att skapa praxis. Från möte med arbetsgruppen för Säker Vårdmiljö – Brand, november 2019.

SKAPA PRAXIS

Lagstiftningen lämnar utrymme för tolkningar. Mellan olika regioner spretar det därför en hel del kring vad som görs och vilka kompetenskrav som ställs. Tillsammans med regionernas egna säkerhetsexperter är ambitionen därför att utforma ett gemensamt synsätt och förhållningssätt. Resultatet skapar praxis/best practice för hur olika typer av säkerhetsfrågor ska hanteras.

Om att skapa praxis. Från möte med arbetsgruppen för Säker Vårdmiljö – Brand, november 2019.

VÄLKOMMEN TILL GEMENSKAPEN!


Oavsett om du är kund hos oss eller inte, är du som arbetar med säkerhetsfrågor i Vårdsverige, välkommen att bli en del av vår community. Här finns kollegor från hela landet att dryfta problem, bolla idéer och driva frågor med.

VÄLKOMMEN TILL GEMENSKAPEN!

Oavsett om du är kund hos oss eller inte, är du som arbetar med säkerhetsfrågor i Vårdsverige, välkommen att bli en del av vår community. Här finns kollegor från hela landet att dryfta problem, bolla idéer och driva frågor med.

Arbetsgruppen för Säker Vårdmiljö – Brand. Foto: Jens Klevje

Arbetsgruppen för Säker Vårdmiljö – Brand. Foto: Jens Klevje.

TÄNK OPEN SOURCE

Vem kan dra nytta av det arbete som våra arbetsgrupper utför? Alla.

I IT-världen finns begreppet Open Source, eller öppen källkod. Många av senare års stora landvinningar har skett inom ramen för detta. Android, Linux och Java är några exempel. Programvaran är tillgänglig att använda, läsa och modifiera för den som vill. Den övergripande tanken är att både leverantörer, kunder och slutanvändare gynnas av att alla inblandade tillsammans hjälps åt att flytta fram positionerna.

Vi tror att detta också är vägen fram för säkerhetsfrågor inom vården. Vi vill att alla som engagerar sig i våra arbetsgrupper, samtidigt ska känna att de gör en insats för säkerhet inom vården som inte bara är kopplade till våra produkter.

De slutsatser och dokument som våra arbetsgrupper kommer fram till, är därför tillgängliga för alla intresserade, oavsett om de är våra kunder eller inte.

TÄNK OPEN SOURCE

Vem kan dra nytta av det arbete som våra arbetsgrupper utför? Alla.

I IT-världen finns begreppet Open Source, eller öppen källkod. Många av senare års stora landvinningar har skett inom ramen för detta. Android, Linux och Java är några exempel. Programvaran är tillgänglig att använda, läsa och modifiera för den som vill. Den övergripande tanken är att både leverantörer, kunder och slutanvändare gynnas av att alla inblandade tillsammans hjälps åt att flytta fram positionerna.

Vi tror att detta också är vägen fram för säkerhetsfrågor inom vården. Vi vill att alla som engagerar sig i våra arbetsgrupper, samtidigt ska känna att de gör en insats för säkerhet inom vården som inte bara är kopplade till våra produkter.

De slutsatser och dokument som våra arbetsgrupper kommer fram till, är därför tillgängliga för alla intresserade, oavsett om de är våra kunder eller inte.