[2021-02-03]

Terminsstart för arbetsgruppen inom fokusområde Brand. Gruppen består av brandskyddsexperter från elva regioner. I skuggan av problematiken med corona och vaccinationer finns en rad andra utmaningar som säkerhetsexperterna har att hantera. Vid dagens digitala samling var frågan: vilka är de mest angelägna frågorna just nu?

Svaret är:

  • egenkontroll
  • brandfarlig vara
  • utbildning av brandskyddsombud
  • information om incidenter.

Dessa punkter blir diskussionsteman för vårens fortsatta träffar.