[2023-08-10]

Hot och våld är ett växande arbetsmiljöproblem i samhället och ett stort problem inom regionerna. Vårdens medarbetare måste ha kunskap för att förstå och kunna agera i en hot- och våldssituation. Dessutom behöver man förebygga på arbetsplatsen för att minska risken att en situation uppstår.

Det är bakgrunden till varför vi tagit fram Grundläggande utbildning Hot och våld. Den är speciellt framtagen för att möta regionernas behov. Utbildningen är den första delen i ett utbildningskoncept kring hot och våld som är anpassat för vården och innehållet är utvecklat och kravställt tillsammans med säkerhetsexperter inom regionerna.

Beställ en demo av Grundläggande utbildning Hot och våld här

Grundläggande utbildning Hot och våld är anpassad för alla medarbetare inom vården. Utbildningen ger medarbetarna grundläggande kunskap om hur man förebygger att hot och våld uppstår på arbetsplatsen samt hur man bäst agerar om man själv blir utsatt för hot eller våld.

Både Region Sörmland och Region Norrbotten har nyligen valt den första delen i vårt utbildningskoncept för att säkerställa verksamheternas förmåga att hantera hot och våld.