[2023-10-03]

I höst är vi tillbaka med ett nytt, späckat seminarieprogram fyllt av kunskap, erfarenheter och insikter! Seminarieprogrammet för Kunskapsnätverk Hot och våld är klart och vi bjuder in till tre seminarieträffar under hösten!

20 oktober är det premiär och då kommer Hans Löhman, Säkerhetschef på Region Västmanland, dela med sig av lärdomar och insikter från SKR-projektet ”Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler”.

Seminarierna sker digitalt, alltid på en fredag 09:30-10:30. Här finns möjlighet att ställa frågor. Medlemmar i kunskapsnätverket kommer att få kalenderinbjudningar till de enskilda seminarierna.

Gå med in kunskapsnätverket idag så blir du inbjuden till samtliga seminarier. Medlemskapet är gratis!
Anmäl dig här

I nätverket kan vi tillsammans arbeta för att stärka säkerheten genom att driva frågor, skapa debatt och utveckla gemensamma krav och riktlinjer.

 

Höstens program 2023

20 oktober 09:30
Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler
En trygg och säker vårdmiljö är angelägen inte enbart för sjukhusens medarbetare och patienter utan även för närstående och besökare. Alla ska känna sig trygga när de befinner sig på ett sjukhus. Hans Löhman ledde SKR-projektet ”Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler” och delar här med sig av lärdomar och insikter.
Hans Löhman, Säkerhetschef, Region Västmanland

24 november 09:30
När hot- och våldshandlingar är ett brott: anmälan
När hot- och våldshandlingar är ett brott måste det polisanmälas. Mörkertalet är stort på grund av att många inte uppfattar hot- och våldshandlingarna som tillräckligt allvarliga. En annan orsak är att man inte tror att en anmälan leder till något. Dennis Johansson berättar här om hur polisen hanterar en anmälan och vad som är viktigt att tänka på när man gör en anmälan.
Dennis Johansson, Förundersökningsledare, Polisen Sörmland

15 december 09:30
Lokalernas utformning och det förebyggande arbetet
Hur kan utformning och inredning av vårdlokaler vara en förebyggande strategi för att minska risken för hot och våld? Charlotta Thodelius lyfter fram några aspekter kring vårdlokalernas betydelse för oönskade händelser, ingångar till det förebyggande arbete med fokus på situationen samt hur ska vi tänka framåt kring nya och gamla utmaningar.
Charlotta Thodelius, Universitetslektor i kriminologi, Akademin för polisiärt arbete, Högskolan i Borås

Höstens seminarieprogram är framtaget tillsammans med programgruppen som består av:

Joakim Strand, säkerhetssamordnare, Region Sörmland
Anna Larsson, säkerhetssamordnare, Region Örebro Län
Jenny Hansson, säkerhetsenheten, Region Kronoberg
Filip Ahl, säkerhetsansvarig psykiatrin Nyköping/Katrineholm, Region Sörmland