[2023-01-10]

Bemötandet gör skillnad

Många av de händelser som utvecklar sig till att bli hotfulla kan utveckla sig ett annat håll, bara personen bemöts på ett bra sätt.  

Joakim Strand ansvarar för frågor om personsäkerhet i Region Sörmland: 

– Ett bra bemötande är när vi kan bemöta en arg person genom att lyssna och visa intresse för personens situation. Jag behöver inte hålla med, men jag kan ha en förståelse för att personen är arg och frustrerad över något som har hänt.  

– Ett dåligt bemötande är att vara arrogant och inte lyssna. Många gånger kanske man inte har tid, men att ta sig några minuter och lyssna på den här personens problem kan göra stor skillnad.  

Att behålla lugnet och självkännedom om sitt eget beteende i konfliktsituationer är andra faktorer som Joakim Strand lyfter upp.  

– Blir jag provocerad och själv börjar gapa och skrika blir det sällan bra. 

Klicka här för att se filmen

Intervjun med Joakim Strand är del tre i Säker Vårdmiljös intervjuserie “Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.

Säker Vårdmiljö har startat ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. https://lnkd.in/edu8DZuw